Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

20. století - Obrazová encyklopedie umění

Autor:

Violetta Farina

Vydavatel, rok:

Slovart, 2010

Od expresionismu po postmodernu, umění dvacátého století před námi defiluje se všemi jeho experimenty a legendárními tvůrci. 336 stran.

Baroko

Autor:

Letizia Cecchini, Angela Sanna

Vydavatel, rok:

Slovart, 2010

Baroko se vyznačuje velkolepostí i dramatičností použitých prostředků. Na průniku církevního a světského umění vznikala velkolepá díla, jejichž krásu a monumentálnost obdivujeme dodnes. 320 stran.

Gombrich: Porozumět umění a jeho dějinám

Autor:

Ladislav Kesner, František Mikš

Vydavatel, rok:

Barrister & Principal, 2010

Publikace vychází k nedožitému stému výročí narození Ernsta Hanse Gombricha (1909-2001), jenž byl bezesporu jedním z nejpodnětnějších historiků umění dvacátého století. Publikace kolektivu autorů se zaměřuje na v českém prostředí dosud nezmapované oblasti Gombrichova ...

Literatura k dějinám umění: Vývojový přehled

Autor:

Petr Wittlich

Vydavatel, rok:

Karolinum, 2009

Nové vydání učebního textu, který poprvé vyšel v roce 1992, bylo přehlédnuto a doplněno jak o údaje o novějších směrech uměnovědného bádání (např. vizuální studia), tak o literaturu v české a zahraniční výběrové bibliografii. Kniha shrnuje vývoj myšlení o uměle...

Naše, národní umění: Studie z dějin dějepisu umění

Autor:

Milena Bartlová

Vydavatel, rok:

Barriester & Principal, 2009

Knížka představuje soubor studií, které autorka věnovala v průběhu posledních patnácti let tématu národních charakteristik umění. Texty spojují průběžná témata: konstrukce dějin umění ve střední Evropě a vliv anachronických národních stereotypů a projekcí na ně, s...

PRAHA město evropské avantgardy 1895 - 1928

Autor:

Bernard Michel

Vydavatel, rok:

Argo, 2010

Kniha emeritního profesora na pařížské Université I je výsledkem jeho dlouholetého zájmu o českou kulturu v letech 1890-1928. Autor píše o Praze jako o jednom z center intelektuálního a uměleckého života Rakousko-Uherska. Připomíná specifickou pražskou atmosféru, v níž se ...

Renesance

Autor:

Shaaron Magrelli, Angela Sanna, Francesca Taddei

Vydavatel, rok:

Slovart, 2010

Renesance  byla obdobím intenzivní literární, výtvarné a vědecké tvořivé činnosti, která ovlivňovala Evropu v 14. a 16. století. K významným umělcům té doby patří bezpochyby Taliani Masaccio, Brunelleschi, Leonardo, Michelangelo a Raffael, vlámští mistři van Eyck a v...