Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

Architektura ve věku rozdělené reprezentace

Autor:

Dalibor Veselý

Vydavatel, rok:

Academia, 2009

Kniha významného teoretika moderní architektury je tematicky založená na pomezí historie architektury a filozofie, je mnohovrstevným výkladem o lidské kultuře ohrožené rozkladem celistvosti světa a o hledání cest, jak napomoci - zejména v oblasti architektury - její obnově. Auto...

Benedikt Ried a počátky záalpské renesance

Autor:

Pavel Kalina

Vydavatel, rok:

Academia, 2009

Monografie je věnována architektovi, jehož jméno je spjato s prvními projevy renesančního slohu u nás. Publikace ja založena na výsledcích archivních a stavebně historických průzkumů konaných během posledních desetiletí; poslední (a pravděpodobně jediná) monografie Riedovi...

Čestný sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci

Autor:

Milada Čechmánková

Vydavatel, rok:

Jednota Orel Olomouc, 2009

Čestný sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci je významná umělecko-historická památka. Publikace si klade za cíl nejen seznámit s touto pamětihodností, ale i osvětlit její náboženský význam a poselství. Publikace je dostupná v elektronické  i tištěné podobě. 44 stran.

Dřevěné kostely a zvonice v Evropě

Autor:

Jiří Langr, Karel Kuča

Vydavatel, rok:

Paseka, 2009

Publikace, jež je výsledkem mnohaleté práce obou autorů, je v rámci světové odborné literatury vůbec prvním představením dřevěných a hrázděných kostelů a zvonic ve všech evropských zemích, v nichž se tento fenomén vyskytuje: od Anglie a Francie po Finsko, Rusko a Ukrajinu...

Dům Boží a brána nebe ve 20. století: Studie o sakrální architektuře

Autor:

Aleš Filip, Norbert Schmidt

Vydavatel, rok:

CDK - Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010

Při povrchním pohledu na výtvarnou kulturu 20. století se sakrální architektura jeví jako okrajová oblast, která až na několik málo výjimek nepřinesla výraznější umělecké počiny. Zdá se, že to způsobilo lpění na osvědčených vzorech a nechuť k inovacím ze strany obje...

Encyklopedie českých vesnic IV.: Severní Čechy

Autor:

Jan Pešta

Vydavatel, rok:

Libri, 2008

Publikace je předposledním dílem ojedinělého projektu, který zachycuje v esejistických, abecedně řazených statích jednotlivé, památkově chráněné i ostatní architektonicky hodnotné vesnice v severočeském regionu, který z hlediska dnešního administrativního dělení zachycu...

Encyklopedie slovenských hradů

Autor:

M. Bóna a Miroslav Plaček

Vydavatel, rok:

Libri, 2007

Dvojice autorů specialistů-kastellologů přináší vůbec první ucelený výčet a podrobný popis hradů na Slovensku. Kniha koncepčně navazuje na svazky Libri o českých, respektive moravských hradech, přináší úvodní stať o vývoji hradní architektury, abecedně řazený lexiko...

Historické radnice Čech, Moravy a Slezska, 1. díl

Autor:

Zdeněk Fišera a Karel Kibic

Vydavatel, rok:

Libri, 2010

Publikace se věnuje fenoménu historických radnic (tedy těch, které vznikly do 1. světové války), z nichž některé již v průběhu času zanikly, většinou však zůstaly zachovány do současných dnů, třebaže ne vždy jsou i dnes sídlem městského úřadu. Všechny dochované bu...

Historické radnice Čech, Moravy a Slezska, II. díl

Autor:

Zdeněk Fišera

Vydavatel, rok:

Libri, 2010

Publikace se věnuje fenoménu historických radnic (tedy těch, které vznikly do 1. světové války), z nichž některé v průběhu času zanikly, většinou však zůstaly zachovány do současných dnů, třebaže ne vždy jsou i dnes sídlem městského úřadu. Všechny dochované budovy ...

Historický lexikon městysů a měst: Vývoj postavení a funkce městských sídel v dějinách územněsprávního členění českých zemí od roku 1850 do současnostni

Autor:

Karel Kuča, Štěpán Mleziva

Vydavatel, rok:

Baset, 2006

Lexikon popisuje 1165 lokalit v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, které od roku 1850 do současnosti byly nebo jsou městem či městysem. Sleduje období let 1850 až 2006 a soustřeďuje především údaje administrativního charakteru, které jsou v takové šíři a úplnosti zveřejněny...