Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

Divadlo v totalitním systému: Příběh českého divadla (1945-1989) nejen v datech a souvislostech

Autor:

Vladimír Just

Vydavatel, rok:

Academia, 2010

Příběh českého divadla (1945-1989) nejen v datech a souvislostech je přepracovanou a doplněnou prací, jež má nahradit publikaci Česká divadelní kultura v datech a souvislostech 1945-1989 z roku 1995. V syntéze představuje nejen vývoj českého divadla mezi lety 1945-1989 ve čtyř...

Klasická hudba: Velký ilustrovaný průvodce

Autor:

John Burrows

Vydavatel, rok:

Slovart, 2008

Publikace je velkým obrazovým průvodcem, který přibližuje životy a díla velkých mistrů od Hildegardy po Ježka. Speciální příloha o historii i současnosti české klasické hudby. 528 stran.

O Národním divadle

Autor:

František Dvořák

Vydavatel, rok:

Nakladatelství Lidové noviny, 2010

Národního divadlo má hodnotu historickou, buditelskou a uměleckou. Právě k hlubšímu poznání událostí spojených s životy jeho tvůrců má sloužit toto vyprávění o Národním divadle, které se nechce řadit k žádné průvodcovské literatuře, ale jen přiblížit Národní di...

Řemesla ve hře, písni a tanci

Autor:

Eva Kulhánková

Vydavatel, rok:

Portál, 2009

Kniha představuje čtyřicet tradičních řemesel prostřednictvím lidových písní, hudebně pohybových her, tanců a ilustrací. Stylizovaným tanečním pohybem tak přibližuje dětem dnes už mnohdy zapomenutou práci řemeslníků. V úvodu každé kapitoly je vysvětlena podstata řem...

Špalíček lidových písní

Autor:

Josef Krček

Vydavatel, rok:

Albatros, 2008

Zpěvník obsahuje padesát lidových písniček, které vybral Josef Krček, známý hudebník, člen souboru Musica Bohemica a umělecký vedoucí Chairé. S touto knihou můžete nejen zazpívat, ale i zahrát. 112 stran.

Václav Talich: Šťastný i hořký úděl dirigenta

Autor:

Milan Kuna

Vydavatel, rok:

Academia, 2009

Obsáhlá monografie věnovaná jedné z největších osobností české hudby, dirigentu Václavu Talichovi (1883-1961). Václav Talich byl v letech 1919-1941 šéfdirigentem České filharmonie, přivedl toto těleso na mimořádnou úroveň a dosahoval s ním skvělých úspěchů. Od roku 19...