Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

Český film - režiséři- dokumentaristé

Autor:

Kolektiv autorů

Vydavatel, rok:

Libri, 2009

Svazek je věnován režisérům-dokumentaristům, který vzniká v širším autorském kolektivu pod vedením doc. M. Štolla. Hlavní předností je zachycení nejen pražských, ale i brněnských, ostravských, zlínských a mnoha dalších filmařů včetně televizních, a to od zakladatel...

Dějiny filmu

Autor:

Jerzy Plazewski

Vydavatel, rok:

Academia, 2009

Záměrem autor bylo napsat čtivou publikaci, která neobsahuje pouze historické přehledy a suchá shrnutí, ale oplývá také množstvím obrazných příměrů, vtipných glos a odkazů k jiným druhům umění. Kromě této stylistické obratnosti vykazuje autor rozsáhlé znalosti jak zá...

Divadlo v totalitním systému: Příběh českého divadla (1945-1989) nejen v datech a souvislostech

Autor:

Vladimír Just

Vydavatel, rok:

Academia, 2010

Příběh českého divadla (1945-1989) nejen v datech a souvislostech je přepracovanou a doplněnou prací, jež má nahradit publikaci Česká divadelní kultura v datech a souvislostech 1945-1989 z roku 1995. V syntéze představuje nejen vývoj českého divadla mezi lety 1945-1989 ve čtyř...

Film: Velký ilustrovaný průvodce

Autor:

Emílie Harantová

Vydavatel, rok:

Slovart, 2009

Publikace přináší vývoj kinematografie a žánry filmové tvorby od avantgardy po animované snímky. Profily prací největších mezinárodních režisérů, recenze přelomových filmů. Zabývá se kinematografií ve světě od Austrálie po Zimbabwe. Další díl obsahuje i speciální ...

Jak číst film (Svět filmů, médií a multimédií)

Autor:

James Monaco

Vydavatel, rok:

Albatros, 2008

Stěžejní publikace Jamese Monaka je biblí všech milovníků filmu. Přibližuje filmové umění i řemeslo, tradici i technologii, vysvětluje vztah filmu k ostatním druhům umění, jako jsou literatura, malířství, fotografie, televize, divadlo i hudba, a popisuje jeho výrazové prost...

Lidové pašijové divadlo v českých zemích

Autor:

Vojtěch Ron

Vydavatel, rok:

Vyšehrad, 2009

Výbor ze studií Vojtěcha Rona se zaměřuje na centrální pole jeho zájmu, lidové pašijové hry v Českých zemích. Některé ze studií zasazují tento fenomén lidové kultury do širšího historického i geografického kontextu, jiné se věnují již konkrétně pašijovému a soused...

O Národním divadle

Autor:

František Dvořák

Vydavatel, rok:

NLN - Nakladatelství lidové noviny, 2010

Národního divadlo má hodnotu historickou, buditelskou a uměleckou. Právě k hlubšímu poznání událostí spojených s životy jeho tvůrců má sloužit toto vyprávění o Národním divadle, které se nechce řadit k žádné průvodcovské literatuře, ale jen přiblížit Národní di...

Řemesla ve hře, písni a tanci

Autor:

Eva Kulhánková

Vydavatel, rok:

Portál, 2009

Kniha představuje čtyřicet tradičních řemesel prostřednictvím lidových písní, hudebně pohybových her, tanců a ilustrací. Stylizovaným tanečním pohybem tak přibližuje dětem dnes už mnohdy zapomenutou práci řemeslníků. V úvodu každé kapitoly je vysvětlena podstata řem...

Tance a slavnosti 16.-18. století

Autor:

Kolektiv autorů

Vydavatel, rok:

Národní galerie v Praze, 2009

Ojedinělý výstavní katalog, který přibližuje téma tanců a s nimi spojených slavností ve výtvarném umění, nebyl dosud ve světě v této podobě uveden. Prezentuje nesmírnou šíři rozmanitého výtvarného materiálu, jenž zachycuje tanec v jeho různých typech a formách, kome...

Technický obraz na malířských štaflích: Česko-němečtí fotoamatéři a umělecká fotografie, 1890-1914

Autor:

Petra Trnková

Vydavatel, rok:

Barriester & Principal, 2009

Publikace se zabývá fenoménem tzv. umělecké fotografie na konci 19. a na počátku 20. století, který byl v českých zemích zvláště silně svázán s okruhem česko-německých fotoamatérů. Tato značně rozsáhlá oblast vizuální kultury přesahovala hranice nejen ve smyslu geogr...