Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Česká geologická služba

Informační portál České geologické služby.

GeoLines

Časopis Geolines je zaměřený na monotematická čísla konferenčních abstraktů.

Geologická encyklopedie

Základem je Malá encyklopedie geologie, kterou  jeden z předních českých geologů profesor Jan Petránek. Jeho encyklopedie byla se souhlasem a za spolupráce autora digitalizována a je dále doplňována o nové termíny.

Marine Geology

Odborný časopis o mořské geologii v elektronické podobě přináší obsahy jednotlivých čísel, články jsou dosažitelné po registraci.

Minerál

Časopis specializující se na minerály a drahé kameny. Ve své elektronické prezentaci přináší náplň aktuálního i archivních čísel, dále obsahuje odkazy a kontakty.

Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska

Výsledky řešení projektu"Multimediální mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska". Stránky jsou určeny nejen pro výukové účely, ale i všem zájemcům o geologii při získávání informací o jednotlivých lokalitách.

Multimediální mineralogicko - petrografický exkurzní průvodce po území Čech

Cílem projektu bylo vytvoření multimediálního průvodce po významných geologických lokalitách na území Čech se zaměřením na jejich mineralogické a petrografické poměry. 

Multimediální studijní texty z mineralogie pro bakalářské studium

Cílem tohoto projektu bylo sestavit multimediální učebnici, která bude obsahovat studijní texty mineralogických disciplín. Rozsah této učebnice odpovídá znalostem, které jsou nezbytné pro složení státních bakalářských zkoušek a částečně i státních magisterských zkoušek. Velmi vhodný je tento materiál i jako studijní opora pro skládání dílčích zkoušek s mineralogickým zaměřením. 

REGIONÁLNÍ GEOLOGIE ČESKÉ REPUBLIKY

Jediná stránka podává informace o geologii jednotlivých oblastí České republiky. 

Ústav geologie a paleontologie

Webové stránky Ústavu geologie a paleontologie, který zajišťuje vědeckou činnost a výuku geologie a paleontologie pro bakalářský a magisterský studijní program.