Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

AbcHistory

Virtuální centrum pro snazší orientaci v oborech dějiny, historie, dějepis, turistika, sběratelství, knihovnictví, archivnictví, informační vědy. Katalog anotovaných odkazů. Rešerše.

Asociace učitelů dějepisu České republiky

Webové stránky Asociace učitelů dějepisu, jejímž cílem je posílení dějepisu ve vyučování, rozvíjení práce v regionech, pokračování a prohlubování zahraničních kontaktů, spolupracovat s fakultami připravující učitele dějepisu.

Česká republika - Zámky, hrady a jiné zajímavosti

Stránky nabízejí popis a fotografie hradů, zámků, zřícenin, měst, muzeí, církevních a jiných památek v České republice a další zajímavosti pro turisty a návštěvníky ČR.

COLLEGIUM BOHEMICUM

Stránky zaměřené na kulturně-vzdělávací akce v Ústeckém kraji, kulturní dědictví spoluvytvářené v českých zemích německy mluvícím obyvatelstvem, vzdělávací materiály k tématu česko-německých dějin pro výuku na středních školách, pravidelné akce s nabídkou zajímavých metod zprostředkování historických poznatků a nových materiálů k výuce česko-německých dějin atd.

Dějepis.info

Web kompletně pokrývá výuku dějepisu na středních školách, navíc přidává několik desítek seminářů na filozoficko-historická témata.

Dějiny a současnost

Elektronická prezentace časopisu přináší přehled obsahu aktuálního čísla i čísel archivních. Dále kontakty, odkazy a diskusní fórum.

Druhá světová válka

Web, který se zabývá historií druhé světové války, obsahuje zajímavé články, osobnosti druhé světové války, fotogalerii. 

Encyklopedie dějin města Brna

Encyklopedii tvoří soustava navzájem propojených karet z různých oblastí brněnské historie, např. osoby, události, ulice, školy, pamětní desky apod.

Encyklopedie panovníků

Encyklopedie světových panovníků opatřená vyhledávačem a abecedním řazením hesel A-Z. Tato encyklopedie by měla zacelit prázdné místo na českých webových encyklopediích, neboť ony neobsahují tak málo známé a mnohdy již zapomenuté panovníky.

Eras

Odborný časopis zabývající se problematikou židovské kultury, historií, náboženstvím a starověkými dějinami. Web obsahuje odkazy na články, abstrakty a linky týkající se dané problematiky.