Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Business center.cz

Informace o zákonech, financích, právu, úřadech ČR - např. finančním, živnostenském včetně slovníku pojmů z práva, ekonomiky a dalších oblastí podnikání.

BUSINESS SUCCESS

Nabídka seminářů, kurzů, dlouhodobých studijních programů.

Comparative Education Review

Odborný časopis zabývající se problematikou politiky, ekonomie a sociálních věd. Web odkazuje na jednotlivá čísla a články, poskytuje bibliografické údaje o autorech.

Ekonomie

Přehledně zpracované maturitní otázky z ekonomie.

FinančníVzdělávání.cz

Společný vzdělávací projekt finančních asociací, ČNB a MFČR. Projekt přibližuje fungování finančních produktů  (např.: bankovních účtů, půjček, leasingu, hypoték, úvěrů, stavebního spoření, penzijního připojištění) a ukazuje některé možnosti finančního řešení konkrétních životních situací.

International Journal of Management Education

Odborný časopis týkající se vzdělávání v obchodní sféře. Obsahuje praktické a teoretické materiály. Web obsahuje odkazy na jednotlivá čísla s uvedením konkrétních článků.

Junior Achievement

Webové stránky neziskové organizace, jejímž posláním je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělávání, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti, inspirovat je a podporovat v aktivním přístupu k životu, aby se dovedli prosadit a úspěšně uplatnit a byli dobře připraveni pro vstup na trh práce. 

Marathon

Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění.

Maturita.cz

Web přináší vypracované maturitní otázky z různých předmětů, testy a požadavky týkající se přijímacího řízení na VŠ, přehled studentských brigád; má vlastní vyhledávač.

Referáty

Web především pro středoškoláky nabízí referáty z většiny školních předmětů, má vlastní vyhledávač. Dále obsahuje přehled brigád a pracovních příležitostí, adresář škol, vzdělávacích institucí a dalších webů.