Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

A-Z encyklopedie

Online encyklopedie obsahuje více než 50 000 pojmů v českém jazyce. Jednotlivé pojmy jsou stručně vysvětleny a uživatelům umožňují pomocí odkazu přejít na stránky Wikipedie a zobrazit tak kompletní dokumentaci k danému výrazu.

ABZ - slovník českých synonym

On-line slovník českých synonym.

Aluze - revue pro literaturu, filozofii a jiné

Časopis zabývající především literaturou a filozofií. Webová prezentace obsahuje informace o obsahu jednotlivých čísel, přílohách, kontakty a odkazy.

Bohemistika

Stránky, které provozuje Ústav pro českou literaturu AV ČR, obsahují základní informace o vydávaných odborných publikacích, připravovaných konferencích, výzkumných, pedagogických a edičních projektech. Informují rovněž o přednáškách a přednáškových cyklech, stipendiích a volných místech, výzkumných zprávách nebo nově objevených dokumentárních pramenech.

Česká elektronická knihovna

Plnotextová databáze české poezie 19. a počátku 20. století.

Česká literatura na internetu

Web pro učitele a studenty se zabývá výukou českého jazyka a literatury ve školách, uveřejňuje články, reakce čtenářů, recenze knih, texty význačných literárních památek, životopisy spisovatelů, významné literární dokumenty, nabízí přehled webových stránek s podobnou tematikou. 

ČESKÝ JAZYK

Na webových stránkách označených i jako "studentský underground" naleznete čtenářský deník, slohové práce, životopisy spisovatelů a mnoho dalších materiálů, které  jsou zpracovány uživateli stránek a autoři těchto stránek proto nezodpovídají za jejich obsah.

Český rozhlas 3 - Vltava - čtenářský deník

Z webových stránek lze zdarma stáhnout ve formátu MP3 některá díla, která patří k povinné četbě. Díla B. Němcové, Jana Nerudy, K.H. Máchy, Františka Gellnera, Josefa Škvoreckého, Ignáta Herrmanna atd.

Čeština pod lupou

Čeština pod lupou je průběžně aktualizovaný jazykový koutek, kde se shromažďují poučky, zásady a pravidla týkající se pravopisu, gramatiky, stylistiky i typografie. Není to tedy klasický pravopisný on-line slovník, spíše jazykový rádce zaměřený na oblasti, v nichž se v češtině často chybuje.

Čeština pro cizince

Webové stránky obsahují informace o Zkoušce z českého jazyka na úrovni A1 (podle Společného evropského rámce pro jazyky - SERRJ) jako podmínce pro trvalý pobyt v ČR a o přípravě na tuto zkoušku. Zájemci tu najdou i další užitečné odkazy, které se týkají češtiny pro cizince a povolení k trvalému pobytu.