Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Adele's ESL Corner

Webové stránky obsahují  gramatická cvičení, umožňují poslech angličtiny i rozříření slovní zásoby. Gramatická cvičení jsou rozdělena do dvou úrovní obtížnosti.

AGENDA WEB

Webové stránky obsahující množství výukových materiálů pro studium angličtiny. Např.: gramatiku, slovník, poslechové materiály atd.

Agentura EDUCO

Web informuje o jazykových kurzech pro veřejnost (angličtina, španělština, němčina, francouzština), dále o kurzech v zahraničí, pomaturitním studiu, výuce gramatiky, konverzaci. Web obsahuje i on-line testy, informace o jednotlivých kurzech, termínech a jejich náplni.

Akcent

Web obsahuje nabídku kurzů, možnosti pomaturitního studia, dětské kurzy, firemní kurzy, ceníky těchto kurzů, kurzy češtiny pro cizince, možnost studia v zahraničí. V nabídce jsou také zahrnuty on-line jazykové testy (angličtina, španělština, němčina, francouzština). Web je určen pro studenty i širokou veřejnost.

Angličtina

Přehledně zpracovaná maturitní témata z angličtiny.

Angličtina na Internetu

Jazykový web kombinovaný s časopisem obsahuje vše k výuce anglického jazyka - zprávy, výukové lekce, konverzaci, hry, kvízy, výukové programy, učebnice, gramatiku, přehled idiomů, testy, poslechy, příběhy osobností, slovník, vtipy atd.

Angličtina nejen pro děti

Rodiče, ale i děti, učitelé ze školek a škol tu můžou najít články, videa, obrázky, omalovánky, cvičení, recenze, hry na jedno téma: angličtina pro děti.

Angličtina On-line

Portál Angličtina On-line soustřeďuje vše o angličtině na internetu - výukové materiály, kurzy, školy, zkoušky, odkazy a odborné články.

Australian Children's Literature

Odborný web zabývající se veškerou literaturou v Austrálii. Web obsahuje odkazy na různá periodika. Je dělen abecedně a tematicky.

Bartleby

Encyklopedie v anglickém jazyce využívající několika světových on-line zdrojů. Vyhledává pomocí klíčových slov při nastavení daných zdrojů.