Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Agentura EDUCO

Web informuje o jazykových kurzech pro veřejnost (angličtina, španělština, němčina, francouzština), dále o kurzech v zahraničí, pomaturitním studiu, výuce gramatiky, konverzaci. Web obsahuje i on-line testy, informace o jednotlivých kurzech, termínech a jejich náplni.

Akcent

Web obsahuje nabídku kurzů, možnosti pomaturitního studia, dětské kurzy, firemní kurzy, ceníky těchto kurzů, kurzy češtiny pro cizince, možnost studia v zahraničí. V nabídce jsou také zahrnuty on-line jazykové testy (angličtina, španělština, němčina, francouzština). Web je určen pro studenty i širokou veřejnost.

Charles Baudelaire

Webové stránky věnované životu a dílu Charlese Baudelaira, české překlady Květů zla, Malých básní v próze atd. Životopisná data, citáty a glosy, fotogalerie.

Institut jazykového vzdělávání

Online testy z angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny a češtiny pro cizince. Každý test obsahuje 50 otázek a  jeho časová náročnost je 20 minut. Vyhodnocení testu je zasláno zpět emailem.

Jazykové zkoušky

Web nabízí informace o jazykových zkouškách a mezinárodních jazykových certifikátech. 

Jazykovky.cz

Portál umožňuje vyhledávání informací o jazykových školách a o jazykových kurzech docházkových, firemních, individuálních.

Kabinet studia jazyků

Kabinet studia jazyků Ústavu pro jazyk český AV ČR, v.v.i. se zabývá především výukou cizích jazyků, tj. angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny a češtiny pro cizince. Studují zde zejména pracovníci Akademie věd ČR, postgraduální studenti, studenti vysokých škol i zájemci z řad veřejnosti.

La Joie par les livres - Centre national du livre pour enfants

Odborný web přinášející informace o literatuře pro děti ve Francii. Web obsahuje přehledy a odkazy týkající se dané problematiky.

Maturita.cz

Web přináší vypracované maturitní otázky z různých předmětů, testy a požadavky týkající se přijímacího řízení na VŠ, přehled studentských brigád; má vlastní vyhledávač.

Ricochet - Centre International d'Etudes en Littérature de Jeunesse

Odborný web přinášející informace o knihách, filmech, časopisech, autorech a recenzích z oblasti produkce pro děti a mládež. Hesla jsou tematicky a abecedně řazena.