Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Vzdělávání na internetu představuje tematicky tříděnou databázi anotovaných informačních zdrojů a služeb ze školství a vzdělávání v internetové síti.

Ábíčko

Ábíčko on-line je internetový magazín, kde naleznete jak obsah tištěného časopisu ABC, tak i mnoho dalších informací, jako například články populárně-naučného charakteru, zábavné články, vystřihovánky, komiksy, soutěže apod.

Acción Pedagógica

Odborný semestrální časopis se zabývá problematikou pedagogiky, teorie a metodologie ve vzdělávání. Web obsahuje přehled jednotlivých čísel s uvedením obsahu a odkazy na články.

Acta onomastica

Recenzovaný odborný časopis, který vychází pouze jedenkrát ročně v rozsahu cca 300 stran. Původní stati, recenze a zprávy v něm otiskované se týkají všech oblastí výzkumu vlastních jmen.

Adults Learning Mathematics

Odborný časopis zabývající se problematikou výuky matematiky dospělých. Web obsahuje  odkazy na jednotlivé články a linky týkající se výuky matematiky.

Aluze - revue pro literaturu, filozofii a jiné

Časopis zabývající především literaturou a filozofií. Webová prezentace obsahuje informace o obsahu jednotlivých čísel, přílohách, kontakty a odkazy.

American Journal of Mathematics

Nejstarší, nepřetržitě vydávaný časopis o matematice na severní polokouli obsahující přehledy jednotlivých čísel a nabídku prodeje knih.

Angličtina na Internetu

Jazykový web kombinovaný s časopisem obsahuje vše k výuce anglického jazyka - zprávy, výukové lekce, konverzaci, hry, kvízy, výukové programy, učebnice, gramatiku, přehled idiomů, testy, poslechy, příběhy osobností, slovník, vtipy atd.

Canadian Journal of Educational Administration and Policy

Odborný on-line časopis specializující se na problematiku vzdělávací politiky ve společnosti. Elektronická prezentace přináší odkazy na konkrétní články ve formátu pdf.

Canadian Journal of Learning and Technology

Odborný kanadský časopis specializující se na problematiku vzdělávacích technologií a vyučování. Archivní články jsou k dispozici v plném znění.

Časopis pro moderní filologii

Vědecký časopis, který se zabývá kontrastivní lingvistikou, tj. výzkumem cizích jazyků v porovnání s češtinou (příp. slovenštinou).