Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Vzdělávání na internetu představuje tematicky tříděnou databázi anotovaných informačních zdrojů a služeb ze školství a vzdělávání v internetové síti.

Adele's ESL Corner

Webové stránky obsahují  gramatická cvičení, umožňují poslech angličtiny i rozříření slovní zásoby. Gramatická cvičení jsou rozdělena do dvou úrovní obtížnosti.

AGENDA WEB

Webové stránky obsahující množství výukových materiálů pro studium angličtiny. Např.: gramatiku, slovník, poslechové materiály atd.

Agentura EDUCO

Web informuje o jazykových kurzech pro veřejnost (angličtina, španělština, němčina, francouzština), dále o kurzech v zahraničí, pomaturitním studiu, výuce gramatiky, konverzaci. Web obsahuje i on-line testy, informace o jednotlivých kurzech, termínech a jejich náplni.

Akcent

Web obsahuje nabídku kurzů, možnosti pomaturitního studia, dětské kurzy, firemní kurzy, ceníky těchto kurzů, kurzy češtiny pro cizince, možnost studia v zahraničí. V nabídce jsou také zahrnuty on-line jazykové testy (angličtina, španělština, němčina, francouzština). Web je určen pro studenty i širokou veřejnost.

Aktivní studium

Web obsahuje informace o přijímacím řízení a studijních oborech na VŠ v České republice, o kombinovaném, prezenčním, distančním, on-line studiu a kurzech, včetně rekvalifikace a doučování, je zde možné nalézt také nabídku zaměstnání a brigád.

Angličtina

Přehledně zpracovaná maturitní témata z angličtiny.

Aristoteles

Řešené příklady a užitečná teorie z matematiky, chemie, fyziky.

Česká literatura na internetu

Web pro učitele a studenty se zabývá výukou českého jazyka a literatury ve školách, uveřejňuje články, reakce čtenářů, recenze knih, texty význačných literárních památek, životopisy spisovatelů, významné literární dokumenty, nabízí přehled webových stránek s podobnou tematikou. 

Čítárny

Web prezentuje projekt pro popularizaci knih pro děti a mládež a čtenářství vůbec. Obsahuje recenze, životopisy, aktuality a spoustu dalších informací zabývající se knižní problematikou, jejíž cílovou skupinou jsou zejména žáci a studenti.

Čtenářský deník

Web přináší informace (obsah, kompozice atd.) o literárních dílech, která tradičně bývají zařazena ve školních osnovách. Dále nabízí abecední seznam děl a autorů, odkazy na webové stránky využitelné pro přípravu do školy.