Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Poskytuje platformu pro výměnu a sdílení materiálů mezi jednotlivými uživateli a skupinami uživatelů portálu. Přípravy vzdělávacího obsahu mohou sloužit jako podklad pro výuku, samostatné studium žáků nebo pro průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků samotných.

Anglický jazyk - základní informace

Autor dokumentu: 
skola.amoskadan.cz

Vznik anglického jazyka, jeho vývojové etapy a dialekty.

Communication Workshop - Adverts

Autor dokumentu: 
Renata Pechrová, Gymnázium Českolipská

Příprava na 2 vyuč. hodiny angličtiny pro 8. - 9. ročník ZŠ. Žák na téma "reklama" vytváří své vlastní produkty, které prezentuje a hodnotí. Rozvoj schopnosti poznávání, osobnostní a sociální výchova. Vzájemné hodnocení produktů.

Jak se učit efektivně

Autor dokumentu: 
Lenka Čermáková, ZŠ Univerzum; odyssea.cz

Příprava na 2 vyučovací hodiny angličtiny pro 8. ročník ZŠ. Soustředění, smyslové poznávání, efektivní učení, časové rozvržení. Osobnostní a sociální výchova.

Katalog požadavků - maturitní zkouška - AJ

Autor dokumentu: 
CERMAT; schváleno MŠMT

Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky z anglického jazyka. Základní a vyšší úroveň obtížnosti.

Minulé časy (Past tenses)

Autor dokumentu: 
Studenti gymnázia Špitálská, Praha 9

Minulé časy (Past tenses) - výklad gramatiky a příklady užití. Vypracovali studenti gymnázia Špitálská, Praha 9 pod vedením P. Šabatkové.

Modální slovesa (Past modals)

Autor dokumentu: 
Studenti gymnázia Špitálská, Praha 9

Modální slovesa (Past modals) - výklad gramatiky a příklady užití. Vypracovali studenti gymnázia Špitálská, Praha 9 pod vedením P. Šabatkové.

Nepravidelná slovesa

Anglická nepravidelná slovesa - infinitiv, minulý čas, příč. minulé, český překlad.

Nepřímá řeč

Autor dokumentu: 
PhDr. Jitka Cihelková, Gymnázium Litoměřická, Praha 9

Příprava na 2 navazující hodiny angličtiny pro kvartu (čtvrtý ročník osmiletého gymnázia). Poutavá prezentace referátů. Čtení a převyprávění textů.

Nepřímá řeč (Reported speech)

Autor dokumentu: 
Studenti gymnázia Špitálská, Praha 9

Nepřímá řeč (Reported speech) - výklad gramatiky a příklady užití. Vypracovali studenti gymnázia Špitálská, Praha 9 pod vedením P. Šabatkové.

Podmínkové věty (Conditionals)

Autor dokumentu: 
Studenti gymnázia Špitálská, Praha 9

Podmínkové věty (Conditionals) - výklad gramatiky a příklady užití. Vypracovali studenti gymnázia Špitálská, Praha 9 pod vedením P. Šabatkové.