Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Poskytuje platformu pro výměnu a sdílení materiálů mezi jednotlivými uživateli a skupinami uživatelů portálu. Přípravy vzdělávacího obsahu mohou sloužit jako podklad pro výuku, samostatné studium žáků nebo pro průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků samotných.

Attila - životopis vládce Hunů

Autor dokumentu: 
Eruditus, M. Kupka

Životopis vládce Hunů a válečníka Attily.

Český archeologický výzkum v Abusíru

Autor dokumentu: 
Jaromír Krejčí

Terénní výzkum v Abúsíru je zaměřen na objevování a shromažďování nového pramenného materiálu k dějinám starého Egypta, především z období stavitelů pyramid Staré říše.

Cestovatelské objevy

Autor dokumentu: 
Planeta Země

Lidé se stávali cestovateli již odpradávna. Ale opravdové dějiny bádání a objevování začaly zároveň s civilizací. (Cook, Marco Polo, Kryštof Columbus, Magalhaes ...)

Formování sovětského bloku v období studené války

Autor dokumentu: 
Milan Šimek

Prezentace v Powerpointu chronologicky zachycuje vytváření světové socialistické soustavy, příčiny jejího vzniku a rozpad. Vhodné při probírání učiva o nejnovějších dějinách.

George Smith Patton

Autor dokumentu: 
Eruditus

Generál George Smith Patton, průkopník zavádění metod tankového válečnictví do armády Spojených států amerických a za druhé světové války jeden z nejskvělejších spojeneckých frontových velitelů.

Historie husitství a náboženství

Autor dokumentu: 
Jiří Motyčka; www.husitstvi.cz

Přehled historie husitství a husitské víry.

Historie UK

Autor dokumentu: 
Univerzita Karlova

Stručný přehled dějin Univerzity Karlovy v Praze v datech.

Husitské válečnictví

Autor dokumentu: 
Michal Gelbič, Tomáš Sabolčák; www.husitstvi.cz

Vojenství a zejména vojenské umění ozbrojených sil husitského hnutí, zaznamenalo zvláštní epochu v dějinách vojenství a získalo převahu nad rytířskými vojsky.

Husovo učení, jeho pojetí pravdy a názory

Autor dokumentu: 
Jiří Motyčka; www.husitstvi.cz

Seznámení s učením mistra Jana Husa a objasnění některých základní pojmů. Husovy filosofické a teologické postoje, názory i učené výklady.

Karel IV. - příprava na vyučování

Autor dokumentu: 
odyssea.cz, Radek Marušák, PedF UK

Příprava na blok dějepisu pro 4. - 5. třídu ZŠ s cílem rozšířit znalosti o Karlu IV. a jeho době, poznání způsobu života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti.