Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Poskytuje platformu pro výměnu a sdílení materiálů mezi jednotlivými uživateli a skupinami uživatelů portálu. Přípravy vzdělávacího obsahu mohou sloužit jako podklad pro výuku, samostatné studium žáků nebo pro průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků samotných.

Jak poznat kvalitní výuku (nejen) fyziky

Autor dokumentu: 
RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D.

Které činnosti, vlastnosti učitele, cíle, které si učitel klade, metody výuky a další faktory přispívají ke kvalitní výuce? Příspěvek V. Žáka k posuzování kvality výuky.

Katalog požadavků společné části maturitní zkoušky - fyzika

Autor dokumentu: 
CERMAT; schváleno MŠMT

Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky z fyziky.

Kinematika hmotného bodu

Autor dokumentu: 
Tomáš Vostrý

Teorie kinematiky hmotného bodu. Kinematika se zabývá pohybem těles, aniž by zkoumala, proč nastává. Hmotný bod je myšlenkový model tělesa.

Měření účinnosti

Autor dokumentu: 
odyssea.cz, Stanislav Gottwald, Gymnázium Špitálská, Praha 9

Příprava na 3 vyučovací hodiny fyziky s cíli osobnostní a sociální výchovy. Určeno pro 9. ročník ZŠ nebo 1. ročník gymnázia (14 - 16 let).

Optika a Isaac Newton

Autor dokumentu: 
Science World; Jan Kapoun

Před 300 lety vydal anglický přírodovědec Isaac Newton knihu Optika (Opticks, 1704). Předestřel v něm svou koncepci světla, kterou vědci všeobecně uznávali až do počátku 19. století.

Skleníkový efekt

Skleníkový efekt - příčiny, účinky a následky.

Slapové jevy – příliv a odliv

Příčiny a vznik přílivu a odlivu.

Tlak a kapilární jevy

Autor dokumentu: 
M. Pálková, Z. Koupilová

Zajímavý pokus s nafukovacími balónky.

Určování tlaku v praktických životních situacích

Autor dokumentu: 
odyssea.cz, Radana Široká, ZŠ Jižní IV., Praha 4

Příprava na 2 vyučovací hodiny pro 7. ročník ZŠ. Druhy sil působící na těleso, jejich velikost, směr a výslednice. Rozvoj schopnosti poznávání, cvičení dovednosti řešení problémů.

Vzdělávací projekt o vesmíru - GigaGalaxy Zoom

Autor dokumentu: 
Jana Kolková

Panoramatický snímek noční oblohy přibližuje pozorovatelům tajemství vesmíru, zavede je až do hlubin Mléčné dráhy s mlhovinami či vybuchujícími hvězdami.