Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Poskytuje platformu pro výměnu a sdílení materiálů mezi jednotlivými uživateli a skupinami uživatelů portálu. Přípravy vzdělávacího obsahu mohou sloužit jako podklad pro výuku, samostatné studium žáků nebo pro průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků samotných.

Hudební nástroje

Autor dokumentu: 
Jana Kolková

Základní přehled a rozdělení hudebních nástrojů.

Noty a stupnice

Autor dokumentu: 
Jana Kolková

Noty, notový zápis, houslový klíč, stupnice.

Státní hymna ČR - text a notový záznam

Text státní hymny ČR s notovým záznamem. Autentické znění hymny, otištěné ve Věstníku ministerstva školství a národní osvěty, roč. 15, 1933, výnos č. 39 (9. 5. 1933)

Vyjmenovaná slova v písničkách

Autor dokumentu: 
Jana Kolková

Naučte se písničky pro snadnější zapamatování vyjmenovaných slov.