Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Poskytuje platformu pro výměnu a sdílení materiálů mezi jednotlivými uživateli a skupinami uživatelů portálu. Přípravy vzdělávacího obsahu mohou sloužit jako podklad pro výuku, samostatné studium žáků nebo pro průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků samotných.

Biomasa

Autor dokumentu: 
M. Pálková s použitím Wikipedie

Tímto pojmem často označujeme rostlinnou biomasu využitelnou pro energetické účely. Energie biomasy má svůj prapůvod ve slunečním záření a fotosyntéze.

Chemické a triviální názvy

Autor dokumentu: 
xantina.hyperlink.cz

Triviální a chemické názvy sloučenin. Slovníček minerálů a hornin.

Čištění vody pro farmaceutické účely

Autor dokumentu: 
RNDr. Jiří Sajvera

Prezentace v Power Pointu. Voda čištěná, voda na injekci, voda vysoce čištěná. Destilace. Reverzní osmóza. Iontoměniče.

Články, elektrolýza, potenciály...

Autor dokumentu: 
Ing. Michael Canov

Historie, vývoj, funkce i využití všech typů článků. Beketovova řada kovů. Standardní redox potenciály kovů. Elektrolýza.

Dětské otravy. Umíte si s nimi poradit?

Autor dokumentu: 
Mgr. Karolina Mrázová

Publikace obsahuje základní informace o míře jedovatosti vybraných látek a zásady první pomoci.

Dvouprvkové sloučeniny

Autor dokumentu: 
odyssea.cz, V. Vojta

Chemie, příprava na vyučování - 2 vyučovací hodiny, 8. ročník. Vybrané oxidy a halogeny - názvy, vzorce, vlastnosti, použití.

Faraonovi hadi

Autor dokumentu: 
Michaela Pálková

Reakce cukru s jedlou sodou. Lze použít jako demonstrace vlastností NaHCO3 v praktických cvičeních.

Historické základy detektivní chemie

Autor dokumentu: 
Studenti PřF UK, VŠCHT a PřF MUNI

Pro středoškoláky, kteří mají rádi chemii.

Josef Michl, český chemik

Autor dokumentu: 
Ing. Michael Canov

Životní osudy světově proslulého a stále aktivně působícího českého chemika Josefa Michla přibližuje několik zde uvedených novinových článků z března 2006.

Katalog požadavků společné části maturitní zkoušky - chemie

Autor dokumentu: 
CERMAT

Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky z chemie.