Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Poskytuje platformu pro výměnu a sdílení materiálů mezi jednotlivými uživateli a skupinami uživatelů portálu. Přípravy vzdělávacího obsahu mohou sloužit jako podklad pro výuku, samostatné studium žáků nebo pro průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků samotných.

Autorská práva

Autor dokumentu: 
Milan Šimek

Prezentace v Powerpointu. Teoretická část informatiky. Slouží k osvětlení, na jaký SW nebo materiál se vztahují či nevztahují autorká práva.

Co patří do ICT

Autor dokumentu: 
Milan Šimek

Prezentace ve formátu *.ppt. Vhodné pro výklad do počátečního učiva v informatice, lze využít jako podklad pro poznámky.

Hardware

Autor dokumentu: 
Milan Šimek

Prezentace ve formátu *.ppt. Vhodné při výkladu v prvních hodinách informatiky. Lze použít jako poznámky do žákovských sešitů.

Historie počítačů

Počítače se rozdělují do tzv. generací, kde každá generace je charakteristická svou konfigurací, rychlostí počítače a základním stavebním prvkem.

Internet - terminologie

Autor dokumentu: 
Milan Šimek

Prezentace v Powerpointu. Vysvětlení pojmů v souvislosti s internetem. Může sloužit jako poznámky do sešitů.

Malá maturita z informatiky

Autor dokumentu: 
Milan Šimek

Závěrečná ročníková práce z ICT, která mapuje nejdůležitější probrané učivo z informatiky. Vše se děje elektronickou formou. Žáci dostanou tuto práci, kterou zpracují a odešlou na školní server nebo na učitelův e-mail.

Operační systémy

Autor dokumentu: 
Milan Šimek

Prezentace v Powerpointu. Slouží jako výkladové poznámky při tématu Operační systémy, lze použít jako podklad pro výpisky žáků.

Tabulkový editor - vytváření grafů, práce s listy

Autor dokumentu: 
odyssea.cz, Pavla Pernicová, Gymnázium Špitálská, Praha 9

Příprava na 2 vyučovací hodiny výpočetní 8. ročník ZŠ nebo terciii osmiletého gymnázia. Využívání času. Práce s listy v tabulkovém editoru.

Terminologické prověrky ICT

Autor dokumentu: 
Milan Šimek

Prověrky pro 1. a 2. ročník SOŠ do hodin ICT slouží k prověření terminologických znalostí z oblasti výpočetní techniky. Jsou zpracovány ve variantách A, B, C.

Učebnice ABC/Linuxu

Učebnice operačního systému GNU/Linux, jejímž cílem je poskytnout čtenářům základní informace, které jim usnadní pochopení GNU/Linuxu.