Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Poskytuje platformu pro výměnu a sdílení materiálů mezi jednotlivými uživateli a skupinami uživatelů portálu. Přípravy vzdělávacího obsahu mohou sloužit jako podklad pro výuku, samostatné studium žáků nebo pro průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků samotných.

Česká republika

Autor dokumentu: 
hrad.cz

Stručné základní informace o České republice.

Co to je, když se řekne droga

Autor dokumentu: 
RNDr. Jiří Sajvera

Drogy dříve, drogy dnes. Farmakognosie jako nauka o léčivech přírodního původu. Drogy v české zdravotní legislativě.

Dětské otravy. Umíte si s nimi poradit?

Autor dokumentu: 
Mgr. Karolina Mrázová

Publikace obsahuje základní informace o míře jedovatosti vybraných látek a zásady první pomoci.

Etika

Autor dokumentu: 
Mgr. Michaela Pálková

Článek Mgr. Michaely Pálkové o etice a jejím významu ve výchově a vzdělávání.

Katalog požadavků společné části maturitní zkoušk - ZSV

Autor dokumentu: 
CERMAT

Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky z občanského a společenskovědního základu - základní a vyšší úroveň obtížnosti.

Kraje České republiky

Autor dokumentu: 
Jana Kolková

Pracovní list z prvouky pro 3. třídu, vhodný pro skupinovou výuku.

Listina základních práv a svobod

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

Přijímací pohovor

Prezentace v Powerpointu. Vhodné do občanské výchovy nebo při probírání okruhu Člověk a svět práce. Zásady úspěšného počínání při přijímacím pohovoru.

Projekt E-DUR Environmentální vzdělávání - dovednosti pro udržitelný rozvoj

Autor dokumentu: 
Sluňákov, o.p.s.
Stupně vzdělání: 
ZŠ a SŠ
Cílová skupina: 
Učitelé, žáci

Projekt určený žákům a pedagogům základních a středních škol nabízí možnost zapojení se do realizace tří typů celoročních aktivit - Zelený ostrov, Zlatá nit a Udržitelný rozvoj. Aktivity zajímavou formou představují celosvětově řešená témata - globální problémy, udržitelný rozvoj a napomáhají žákům k formování a obhajování svých postojů. Materiály vytváří Sluňákov, Centrum ekologických aktivit města Olomouce o.p.s. ve spolupráci s odborníky z Univerzity Palackého v Olomouci.

Sexualita a zákon

Autor dokumentu: 
Milan Šimek

Prezentace v programu Powerpoint. Vhodné jako podpůrný prostředek při výkladu v občanské i rodinné výuce.