Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Poskytuje platformu pro výměnu a sdílení materiálů mezi jednotlivými uživateli a skupinami uživatelů portálu. Přípravy vzdělávacího obsahu mohou sloužit jako podklad pro výuku, samostatné studium žáků nebo pro průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků samotných.

Astronomické souřadnice

Autor dokumentu: 
Gabriel Noga

Základní údaje o rovnoběžkách, polednících, zemské ose, zvěrokruhu ...

Atmosféra

Autor dokumentu: 
Planeta Země

Popis atmosféry, její dělení, vznik, skleníkový efekt a polární záře.

Hvězdy

Autor dokumentu: 
Gabriel Noga

Na polovině nebeské klenby rozeznáme okem asi 3000 hvězd. Ovšem jen za mimořádných podmínek v naprostém temnu a skvělých atmosférických podmínkách. Z čeho se hvězdy rodí, jak se mění během svého života a jak zanikají?

Hydrosféra a litosféra

Autor dokumentu: 
Planeta Země

Voda patří k nejrozšířenějším látkám na Zemi a je v neustálém koloběhu. Přehled rozdělení vod. Popis litosféry - svrchní části Země.

Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky ze zeměpisu

Autor dokumentu: 
CERMAT; schváleno MŠMT

Katalogy požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky ze zeměpisu.

Kraje České republiky

Autor dokumentu: 
Jana Kolková

Pracovní list z prvouky pro 3. třídu, vhodný pro skupinovou výuku.

Podblanicko a okolí

Autor dokumentu: 
Vojta A.

Práce žáka 4. třídy ZŠ. Výběr zajímavých míst Podblanicka a okolí.

Projekce zemského povrchu

Autor dokumentu: 
Z. Lenhart, B. Háj, J. Langr, J. Šumbera

Základní úlohou kartografie je jednoznačné a přesné udání polohy objektu na zemském povrchu a jeho vyjádření v mapě. (Tvorba map pro orientační běh).

Slovensko - základní informace

Autor dokumentu: 
Zdroj: Úřad vlády SR

Základní informace o Slovensku.

Sluneční soustava

Autor dokumentu: 
Gabriel Noga

Vznik sluneční soustavy z plynoprachového mračna asi před 4,6 miliardami let, její složení a vývoj.