Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Aluze - revue pro literaturu, filozofii a jiné

Časopis zabývající především literaturou a filozofií. Webová prezentace obsahuje informace o obsahu jednotlivých čísel, přílohách, kontakty a odkazy.

E-LOGOS

Elektronický časopis o filozofii, obsahuje články o dějinách, jazyce, metodách, přírodním pojetí a etice filozofie. Další členění webu je podle abecedního výčtu autorů, kteří odkazují na své publikace. Web obsahuje vlastní vyhledávač.

Encyclopedia of Philosophy of Education

Encyklopedie týkající se filozofie výchovy obsahuje tematické členění a vlastní vyhledávač. Odkazy na instituce zabývající se filozofií výchovy a na vlastní elektronický časopis v angličtině a portuglštině.

Filit

Bohatě strukturovaná encyklopedie nabízející informace z oblasti filozofie, vědy, umění a náboženství. Texty jsou ve slovenském jazyce.

Filosofický časopis

Elektronická prezentace Filosofického časopisu obsahuje přehled článků o filosofii archivně řazených podle data vydání čísel. Web obsahuje informace o jednotlivých autorech a redakci a o starších číslech časopisu.

Filosofie.cz

Rozcestník věnovaný výuce a propagaci filosofie, obsahuje přehledy akcí, články, odkazy, recenze a diskuse.

Fysis

Rozcestník věnovaný filosofii a religionistice; obsahuje bohatý obrazový a informační materiál, online filosofické texty.

Journal of Philosophy of Education

Odborný časopis specializující se na vzdělávání z pohledu filozofie. Publikované články jsou ve formátu PDF i HTML, jsou uvedena plná znění článků i jejich abstrakty.

Marathon

Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění.

PAIDEIA

Elektronický časopis PedF UK přináší odborné články o filosofii a filosofii výchovy. Web obsahuje archiv starších čísel a vyhledávač.