Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

Fenomenologické spisy II

Autor:

Jan Patočka

Vydavatel, rok:

Oikoymenh, 2009

Druhý díl Fenomenologických spisů zahrnuje fenomenologické texty, které Jan Patočka uveřejnil doma či v zahraničí po roce 1949. Vzhledem k tomu, že se v padesátých letech zabýval převážně studiem a vydáváním díla J. A. Komenského, pochází první velká práce tohoto sva...

Filosofie čísla: Základy logiky a aritmetiky v zrcadle analytické filosofie

Autor:

Vojtěch Kolman

Vydavatel, rok:

Filosofia, 2009

Monografie je věnována základům aritmetiky a analýzy z pohledu moderní logiky a analytické filozofie. Klasická témata filozofie matematiky (číslo, nekonečno, abstrakce apod.) jsou prezentována jako motivace a klíč k řešení problémů filozofie jazyka (význam, reference, pravda,...

Filosofie mezi mýtem a vědou: Od Homéra po Descarta

Autor:

Zdeněk Kratochvíl

Vydavatel, rok:

Academia, 2009

Kniha představuje dějiny filozofie od archaického Řecka do konce evropské renesance sledované v kontextu dějin vědy, náboženství a kultury jako celku. Na rozdíl od jiných dějin filozofie je zde kladen důraz na dobový rámec výkladu filozofických nauk. Tato rozšířená (v antic...

Giordano Bruno a hermetická tradice

Autor:

Frances Yatesová

Vydavatel, rok:

Vyšehrad, 2009

Publikace odhaluje jeden z významných proudů duchovních dějin Evropy. V první třetině načrtává obraz hermetické tradice mezi antikou a Ficinovým latinským překladem Corpus Hermeticum v 15. století. Další části jsou věnovány Brunovu filozofickému myšlení a jeho ohlasům v ...

Hovory s Primo Levim

Autor:

Primo Levi

Vydavatel, rok:

Paseka, 2002

Osud připravil italskému spisovateli Primo Levimu zvláštní úděl: udělil mu dar slova, dar vypovídat o zkušenostech z Osvětimi. Postupem doby, kdy se Levi stává veřejnou osobností a jedním z nejznámějších židovských spisovatelů, se ho novináři začínají detailně vyptáv...

Jan Jessenius v kontextu renesanční filosofie

Autor:

Tomáš Nejeschleba

Vydavatel, rok:

Vyšehrad, 2009

Jan Jessenius  patří mezi nejvýznamnější myslitele sklonku renesance ve střední Evropě. Je znám především jako praktikující lékař, autor lékařských spisů a rektor Karlovy univerzity, který byl za své politické angažmá během stavovského povstání popraven na Staro...

Jan Jessenius v kontextu renesanční filosofie

Autor:

Tomáš Nejeschleba

Vydavatel, rok:

Vyšehrad, 2008

Monografie jednoho z 27 českých pánů  patřícího mezi nejvýznamnější myslitele sklonku renesance ve střední Evropě. Je znám především jako praktikující lékař, autor lékařských spisů a rektor Karlovy univerzity, který byl za své politické angažmá během stavovsk...

Konfucius v zrcadle Sebraných výroků

Autor:

Jaromír Vochala

Vydavatel, rok:

Academia, 2009

Kniha nabízí pohled na Konfucia, starověkého čínského myslitele doby 500 př. n. l., a jeho dílo prostřednictvím nového překladu Sebraných výroků, základního kánonu konfuciánského učení, doplněného o první český překlad dalších dvou ze čtyř konfuciánských kánon...

Malé album velkých myslitelů

Autor:

Philip Stokes

Vydavatel, rok:

Brána, 2007

Od antiky až po současnost sleduje autor vývoj filozofického myšlení a pro čtenáře laika i pro toho, kdo by si chtěl obnovit či doplnit základní znalosti, představuje nejvýznamnější filozofy od jejich fyzické podoby a základních životopisných údajů, příslušnosti k filo...

Metafyzika antiindividualismu

Autor:

Tomáš Hříbek

Vydavatel, rok:

Filosofia, 2009

Moderní materialismus naráží na řadu problémů, přičemž fatálním se ukazuje především střet s teorií psychologického antiindividualismu (či externalismu). Ústřední část knihy je věnována podrobné kritice řešení, která se snaží najít kompromis mezi oběma pozicemi....