Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

České menšiny v Evropě a ve světě

Autor:

Jaroslav Vaculík

Vydavatel, rok:

Libri, 2009

Publikace obsahuje přehled stávajících českých emigrantských skupin v padesáti státech nejen Evropy, ale i celého světa. Tyto české kolonie tvoří příslušníci, a především potomci náboženských, sociálně ekonomických, ale ve 20. století především politických emigran...

Demografie (nejen) pro demografy

Autor:

Kolektiv autorů

Vydavatel, rok:

Slon: Sociologické nakladatelství, 2009

Třetí, zcela přepracované vydání. Co a jak měří, o čem vypovídají ukazatele porodnosti, úmrtnosti, sňatečnosti, rozvodovosti? Jak souvisejí s takovými jevy, jako je porod, smrt, sňatek, rozvod nebo třeba dlouhověkost? Čím vším se zabývá demografie a jak navazuje na dalš...

Inventura hodnot: Výsledky sociologických výzkumů hodnot ve společnosti České republiky

Autor:

Libor Prudký

Vydavatel, rok:

Academia, 2010

Výzkumy v publikaci prezentují hodnoty jako to, co existuje, bez ohledu, zda to odpovídá nějakému kodexu hodnot. V tomto směru jde skutečně o inventuru hodnot v této zemi, od sedmdesátých let minulého století až do současnosti. Jde o první publikaci na toto téma. Na ni budou nav...

Jazyk a identita etnických menšin: Možnosti zachování a revitalizace

Autor:

Leoš Šatava

Vydavatel, rok:

Slon: Sociologické nakladatelství, 2009

Současný svět je vystaven silným globalizačním a unifikačním tendencím, které významně ovlivňují řadu oblastí života společnosti. Patří sem také sféry jazyka a etnicity, v nichž sílí procesy asimilace. Odhaduje se, že ze šesti tisíc dosud existujících jazyků světa ...

Kulturální teorie

Autor:

Tim Edwards

Vydavatel, rok:

Portál, 2010

Kniha mapuje počátky oboru až po současnost. Vytyčuje pojem cultural theory a jeho pojetí, jde vlastně o kulturální sociologii, která se zabývá sociologickými kořeny kulturálních studií a vlivy kulturálních studií na sociologii. Na rozdíl od u nás obvyklého zjednodušení t...

Metodologie, sociologie a politika

Autor:

Max Weber

Vydavatel, rok:

Oikoymenh, 2009

Výbor z díla velkého německého sociálního myslitele je rozdělen do tří tematických částí: metodologické, sociologické a politologické. Uspořádal a přeložil M. Havelka. 356 stran.

Myslet sociologicky: Netradiční uvedení do sociologie

Autor:

Bauman Zygmunt, May Tim

Vydavatel, rok:

Slon: Sociologické nakladatelství, 2010

Každá kapitola této netradiční učebnice se věnuje nějaké stránce všedního života, dilematům a volbám, s nimiž se vyrovnáváme rutinním způsobem, přičemž nemáme ani čas, ani příležitost je do hloubky promyslet. Je pomůckou k chápání problémů, které vyvstávají v ...

Národy nejsou dílem náhody: Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů

Autor:

Miroslav Hroch

Vydavatel, rok:

Slon: Sociologické nakladatelství, 2010

Kniha je syntetickým výkladem národotvorných procesů v Evropě 19. století. Odmítá jednostranné spekulace o národu jako výsledku manipulace mas a zdůrazňuje, že utváření moderních národů je možno pochopit a vysvětlit pouze kombinací poznatků o vývoji etnických, politick...

Proměny reprezentace zájmů po vstupu do Evropské unie

Autor:

Zdenka Mansfeldová, Aleš Kroupa

Vydavatel, rok:

Slon: Sociologické nakladatelství, 2009

Publikace se snaží podat empiricky podloženou výpověď o proměnách politicko-právního institucionálního rámce České republiky, o existujících institucionálních strukturách prostředkování zájmů, o faktorech, které ovlivňují vytváření podmínek pro rozvoj a formování...

Romové a Cikáni: Neznámí i známí, Interdisciplinární pohled

Autor:

Kolektiv autorů

Vydavatel, rok:

Leda, 2009

Tématem sborníku editorů je romská problematika ve velice širokém záběru. Vedle prací antropologických zde čtenář nalezne i studie z per sociologů, etnologů, historiků, lingvistů, romistů, demografů či politologů, a to jak zahraničních, tak tuzemských. Tematicky se tedy sb...