Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

Příliš brzy unavená demokracie: Rupnik Jacques Rozhovor s Karlem Hvížďalou

Autor:

Karel Hvížďala

Vydavatel, rok:

Portál, 2009

Knižní rozhovor francouzského Čecha a politologa se specializací na východní Evropu mapuje témata od americké války s terorismem přes českou politiku, české dějiny, roli ČR v rámci Evropské unie až po světovou ekonomickou krizi na začátku r. 2009.

Alternativní způsoby hlasování: Od tradičních metod k on-line volbám

Autor:

Sylvie Reterová

Vydavatel, rok:

Periplum, 2009

Kniha je uceleným pokusem zmapovat podstatu, průběh a účinky alternativních způsobů hlasování. Sleduje vývoj hlasovacích metod od jejich nejstarších forem až po soudobé moderní techniky, které mají značný potenciál zvýšit volební účast. Podrobněji se zaměřuje na hlas...

Česká republika a Evropská unie

Autor:

Dan Marek, Michael Baun

Vydavatel, rok:

Barrister & Principal, 2010

Publikace se zabývá vztahy mezi Českou republikou a Evropskou unií. Analyzuje cestu České republiky ke členství v Evropské unii, kterého země dosáhla v roce 2004, a hodnotí, jak Českou republiku vstup do Evropské unie ovlivnil či změnil, včetně její domácí politiky, státní...

České menšiny v Evropě a ve světě

Autor:

Jaroslav Vaculík

Vydavatel, rok:

Libri, 2009

Publikace obsahuje přehled stávajících českých emigrantských skupin v padesáti státech nejen Evropy, ale i celého světa. Tyto české kolonie tvoří příslušníci, a především potomci náboženských, sociálně ekonomických, ale ve 20. století především politických emigran...

České národní zájmy v procesu integrace

Autor:

Kolektiv autorů

Vydavatel, rok:

Professional publishing, 2009

Národní zájmy se utvářejí pod vlivem etických hodnot, uznávaných na území příslušných národních států, ale také pod vlivem tlaků jednotlivých zájmových skupin. Zkušený autorský kolektiv pod vedením doc. Ing. Evy Klvačové, CSc., z Institutu evropské integrace, analyz...

Diplomacie je uměním kompromisu

Autor:

Jaroslav Šedivý

Vydavatel, rok:

Mladá fronta, 2009

Cesta do EU, NATO a další příběhy 1995-2002. 280 stran.

Encyklopedie blízkovýchodního terorismu

Autor:

Marek Čejka

Vydavatel, rok:

Barrister & Principal, 2007

Terorismus je fenomén dnešní doby a Blízký východ je region, který s ním bývá velmi často spojován. Publikace čtenáře seznamuje s širokým spektrem osobností a organizací v kontextu s nejvýznamnějšími politickými směry na Blízkém východě. Kniha je nepostradatelnou př...

Encyklopedie mezinárodních vztahů

Autor:

Petr Kratochvíl; Petr Drulák

Vydavatel, rok:

Portál, 2006

Zhruba dvě stovky detailně a spolehlivě zpracovaných hesel pokrývají základní problematiku mezinárodních vztahů a vysvětlují klíčové termíny používané v teorii i praxi mezinárodní politiky. Hesla na sebe vzájemně odkazují a vytvářejí tak ucelený obraz o současném st...

Evropská integrace a Česká republika

Autor:

Antonín Peltrám

Vydavatel, rok:

Grada, 2009

Tato publikace přináší aktuální a otevřený pohled na důležité oblasti týkající se evropské integrace a naší země. Publikace se věnuje významným a zajímavým otázkám spojeným s integrací, vysvětluje a odkrývá leckdy komplikované vztahy a souvislosti a ukazuje jejich v...

Evropská unie

Autor:

Petr Fiala, Markéta Pitrová

Vydavatel, rok:

CDK - Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009

Nejprodávanější a nejkomplexnější publikace o Evropské unii v České republice. Autoři, renomovaní badatelé v oblasti evropské politiky, seznamují čtenáře s historií evropského integračního procesu, s vývojem, současnou podobou a funkcemi jednotlivých evropských instituc...