Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Československá psychologie

Elektronická prezentace. Časopis vydávaný AV ČR přináší obsah aktuálního čísla a archiv abstraktů článků starších čísel.

E-psychologie

Elektronický odborný časopis určený všem zájemcům o psychologii, vydávaný Českomoravskou psychologickou společností. Publikuje původní články z výzkumu a praxe, přehledové studie, zprávy ze zajímavých akcí a recenze knih.

Educational Philosophy and Theory

Odborný časopis zabývající se problematikou vzdělávací psychologie a s tím spojených aspektů. Web obsahuje odkazy a linky týkající se dané problematiky.

Euroguidance

Cílem českého Centra Euroguidance je zprostředkovat odborné veřejnosti zkušenosti z evropských zemí, a podpořit tak rozvoj kariérového poradenství v České republice. Webové stránky poskytují prostor pro sdílení informací a zkušeností poradkyň a poradců na národní i mezinárodní úrovni.

Journal of Child Psychotheraphy

Odborný časopis zabývající se dětskou psychoterapií. Web obsahuje  informační údaje o časopisu.

Journal of Psychoeducational Assessment

Odborný časopis primárně určený školním psychologům a odborníkům pracujících s mládeží. Informuje o nových poznatcích, zkušenostech a studiích z oblasti školní psychologie. Elektronická verze přináší obsah jednotlivých čísel s odkazem na konkrétní články.

Marathon

Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění.

PAIDEIA

Elektronický časopis PedF UK přináší odborné články o filosofii a filosofii výchovy. Web obsahuje archiv starších čísel a vyhledávač.

Psychologie dnes

On-line verze stejnojmenného časopisu přináší aktuality, recenze, odborné články a informace o aplikaci psychologie v praxi. 

Rodina

Web obsahuje soubor informací týkajících se vývoje dětí a jejich vzdělávání v různém věku. Web se zaměřuje na výchovu, výživu a volný čas dětí, na vztahy v rodině, partnerské soužití apod. Součástí jsou i odkazy na diskusní fóra, zajímavé akce a poradny.