Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

Bohemika v historických knižních fondech Španělska, Portugalska a Mexika 15.-18.st

Autor:

Oldřich Kašpar

Vydavatel, rok:

Togga,

Dvojjazyčná česko-španělská publikace se zabývá tématem vztahů knižní kultury českých zemí, iberského a iberoamerického světa, mapuje nejen výskyt dopisů, zpráv, relací a kronik misionářů, kteří v 17. a 18. století působili v rozlehlých oblastech Nového světa a tak...

Encyklopedie slovanských bohů a mýtů

Autor:

Martin Profant, Naďa Profantová

Vydavatel, rok:

Libri, 2007

Druhé vydání našeho prvního moderního slovníku, který je zasvěcen v písemných pramenech bohužel často jen útržkovitě doloženým historickým zprávám o pohanských představách starých Slovanů včetně našich předků. Autoři se při rekonstrukci mýtů a bohů opírají ne...

Keltské bájesloví

Autor:

James MacKillop

Vydavatel, rok:

Nakladatelství Lidobé noviny, 2010

Keltové byli jakýmisi všudybyly starověku. Jejich stopy jsou roztroušeny od Galatie, nacházející se v dnešním Turecku, přes střední Evropu až po Portugalskou Galicii. Po úvodní části, seznamující nás s dějinami a potížemi bádání nad keltským bájeslovím, se přehledn...

Malá encyklopedie šamanismu

Autor:

Mstislav Zelený

Vydavatel, rok:

Libri, 2007

Kniha představuje šamanismus jako transkulturní fenomén, který byl zřejmě prvním světonázorem od úsvitu dějin, kdy si člověk začal klást otázky o světě a kosmu. Šamanismus neměl jednotnou formu, neboť byl úzce napojen na individualitu a osobní schopnosti každého šamana....

Od sedmi do jedenácti. Jak děti mladšího školního věku píší literaturu

Autor:

Ida Viktorová

Vydavatel, rok:

Karolinum, 2009

Tato psychologická práce se věnuje vývoji psaní a písemných textů u dětí mladšího školního věku. Dětský text je zde vnímán na rozhraní významů literární jako psaný a literární jako umělecký. Sleduje vývoj písemností u dětí od nástupu do školy do počátku puber...

Romové a Cikáni: Neznámí i známí, Interdisciplinární pohled

Autor:

Kolektiv autorů

Vydavatel, rok:

Leda, 2009

Tématem sborníku editorů je romská problematika ve velice širokém záběru. Vedle prací antropologických zde čtenář nalezne i studie z per sociologů, etnologů, historiků, lingvistů, romistů, demografů či politologů, a to jak zahraničních, tak tuzemských. Tematicky se tedy sb...

Sexuální život ve staré Číně

Autor:

Robert van Gulik

Vydavatel, rok:

Academia, 2009

Robert van Gulik je českým čtenářům známý jako autor slavných detektivek z čínského středověku s ústřední postavou soudce Ti. Byl však především významným orientalistou a rovněž diplomatem. Lze bez nadsázky říct, že knihou Sexuální život ve staré Číně se van Gu...

Zvířecí mýty a mytická zvířata

Autor:

Lucie Olivová

Vydavatel, rok:

Academia, 2010

Mytická zvířata jsou z hlediska psychologie a kulturní antropologie mnohem zajímavější než zvířata reálná. Publikace přináší studie o zvířecích mýtech a mytických zvířatech v umění a slovesnosti dalekých zemí, od Indie přes Tibet a Vietnam po Čínu, Koreu a Japonsko....