Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

České vysoké školství: Na cestě od elitního k univerzálnímu vzdělávání 1989-2009

Autor:

Libor Prudký, Petr Pabian, Karel Šima

Vydavatel, rok:

Grada, 2010

Autoři přináší první komplexní a teoreticky založený pohled na vývoj českého vysokého školství po roce 1989. S využitím konceptu masifikace vysokého školství detailně analyzují základní vývojové trendy, jimiž české vysoké školství prošlo, a to v několika vzájemn...

Metody aktivního vyučování: Spolupráce žáků ve skupinách

Autor:

Dagmar Sitná

Vydavatel, rok:

Portál, 2009

Příkladem vhodných, efektivních a na žáka orientovaných vyučovacích metod jsou metody aktivního učení formou spolupráce žáků ve skupinách. První část seznamuje se základní charakteristikou těchto metod, s principy jejich přípravy, zásadami vedení vyučovacích hodin a h...

Od sedmi do jedenácti. Jak děti mladšího školního věku píší literaturu

Autor:

Ida Viktorová

Vydavatel, rok:

Karolinum, 2009

Tato psychologická práce se věnuje vývoji psaní a písemných textů u dětí mladšího školního věku. Dětský text je zde vnímán na rozhraní významů literární jako psaný a literární jako umělecký. Sleduje vývoj písemností u dětí od nástupu do školy do počátku puber...

Pedagogická encyklopedie

Autor:

Jan Průcha

Vydavatel, rok:

Portál, 2009

První souborná encyklopedie v oboru vzdělávání po více než 60 letech. Reprezentativní dílo současné české pedagogické vědy poskytuje systematický přehled základních složek vzdělávacího systému a přináší poznatky o způsobech a produktech edukace, o populaci žáků, s...

Propadla pětina maturantů

Autor:

ČTK

Vydavatel, rok:

ČTK, 2012

U státních maturit propadlo 21,2 procenta studentů, loni to bylo 19,5 procenta. Nejhorší výsledky jsou z matematiky. Celkové výsledky podle ministerstva zhoršili repetenti z loňska, kteří i letos často propadli. Proti výsledkům zkoušek se odvolalo 6942 maturantů, před rokem j...

Školní hodnocení žáků a studentů se zaměřením na slovní hodnocení

Autor:

Hana Košťálová, Šárka Miková, Jiřina Stang

Vydavatel, rok:

Portál, 2008

Publikace se věnuje hodnocení ve škole, zejména hodnocení slovnímu, a to v jeho pedagogických a psychologických aspektech. Slovní hodnocení nechápe jen jako alternativní formu hodnocení. Při monitorování žákovy cesty za vědomostmi se totiž dnešní učitel nevyhne hodnocení s...

Školní zralost: Co by mělo umět dítě před vstupem do školy

Autor:

Jiřina Bednářová, Vlasta Šmardová

Vydavatel, rok:

Computer Press, 2010

Publikace je určena rodičům a pedagogům, kteří pomáhají rozvoji předškolního dítěte. Autorky seznamují čtenáře se všemi důležitými faktory ovlivňujícími dosaženou vývojovou úroveň dítěte před vstupem do školy a i možnou korespondencí s problémy ve školním věk...

Učíme v projektech

Autor:

Jitka Kašová; Anna Tomkov; Markéta Dvořáková

Vydavatel, rok:

Portál, 2009

Projektové vyučování posiluje motivaci žáků a rozvíjí řadu důležitých životních dovedností (kompetencí). Žáci rozvíjejí svou schopnost spolupracovat, diskutovat, formulovat názory, organizovat, řešit problémy, tvořit, hledat informace a propojovat a uplatňovat získané...

Vzdělávání v mateřské škole

Autor:

Eva Svobodová a kolektiv

Vydavatel, rok:

Portál, 2010

Školní a třídní vzdělávací program. Kniha je určená učitelkám a ředitelkám mateřských škol a studentům středních pedagogických škol, VOŠ a VŠ. Objasňuje principy RVP PV jako společného kurikula a napomáhá při evaluaci, tvorbě a realizaci školního vzdělávacího a...

Zprostředkované učení

Autor:

Gabriela Málková

Vydavatel, rok:

Portál, 2009

Autorka nabízí českému čtenáři konkrétní možnosti uplatnění Feuersteinova Programu zprostředkovaného obohacování, s nímž lze pracovat už s dětmi od 2. ročníku ZŠ, s žáky s výukovými obtížemi i těmi nadanými. Program se zaměřuje na rozvoj a případnou přestavbu s...