Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

ADHD - Poruchy pozornosti s hyperaktivitou

Autor:

Michal Goetz, Petra Uhlíková

Vydavatel, rok:

Galén, 2009

Příručka podává ucelený pohled na problematiku této dětské poruchy. Shrnuje možnosti léčby, popis různých oblastí této nemoci, včetně praktických rad, jak potíže dětí zvládat v každodenním životě. Na pravou míru jsou zde uvedeny některé polopravdy a mýty. Autoři k...

Mozek a řeč: Neurologie nejen pro logopedy

Autor:

Russell J. Love, Wanda G. Webb

Vydavatel, rok:

Portál, 2009

Narušení komunikační schopnosti, ať už se týká vyjadřování nebo porozumění řeči, je součástí mnoha různých poruch v dětství i v dospělosti (např. dysfázie, dyslexie, DMO, autismu, demence, cévní mozková příhoda). Logopedi, kteří se zabývají nápravou narušené k...

Neklidné dítě

Autor:

Jiřina Prekopová; Christel Schweizerová

Vydavatel, rok:

Portál, 2009

Dvě třetiny českých rodičů se domnívají, že jejich děti jsou výrazně neklidnější a nesoustředěnější než děti ostatní. Někdy to není jen subjektivní pocit plynoucí ze snížené tolerance přirozeného dětského temperamentu. Některé děti svou zvýšenou dráždivost...

Od sedmi do jedenácti. Jak děti mladšího školního věku píší literaturu

Autor:

Ida Viktorová

Vydavatel, rok:

Karolinum, 2009

Tato psychologická práce se věnuje vývoji psaní a písemných textů u dětí mladšího školního věku. Dětský text je zde vnímán na rozhraní významů literární jako psaný a literární jako umělecký. Sleduje vývoj písemností u dětí od nástupu do školy do počátku puber...

Pedagogická diagnostika a individuální program

Autor:

Olga Zelinková

Vydavatel, rok:

Portál, 2007

Rozpoznání silných stránek dítěte i lepší pochopení příčin jeho obtíží je východiskem pro vzdělávání, prevenci a terapii obtíží i integraci postižených žáků. Kniha shrnuje psychologická a pedagogická východiska diagnostiky předškoláka a žáka, těžiště však ...

Rodičovství očima matek neklidných dětí

Autor:

Irena Kolčárková, Lenka Lacinová

Vydavatel, rok:

Barrister & Principal, 2009

Neklid a nesoustředěnost - problém pro děti, jejich rodiče i speciální pedagogy a psychology.Současné požadavky na vzdělání jsou takové, že jakékoli překážky na straně dítěte představují závažný problém. Dítě musí zvládnout obrovské množství dovedností, vstřeb...

Skupinové poradenství

Autor:

Marta Hargašová

Vydavatel, rok:

Grada, 2009

V této publikaci představuje tým zkušených psychologů své programy, které realizovali  se středoškoláky, vysokoškoláky i učiteli. Publikace si dává za cíl poskytnout metodický materiál studentům psychologie, pedagogiky, sociální práce a jiných odborů, pracovníkům p...

Typologie osobnosti u dětí

Autor:

Jiřina Stang; Šárka Miková

Vydavatel, rok:

Portál, 2010

Kniha poskytuje klíč k porozumění dětské osobnosti. Ukazuje, že pokud dospělý člověk porozumí nuancím v osobnosti dítěte tak, jak to umožňuje typologie osobnosti MBTI, může s ním navázat velmi kvalitní a v celku bezproblémový vztah založený na vzájemné spolupráci a ú...