Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

Atlas jazyků světa

Autor:

Roland Breton

Vydavatel, rok:

Albatros, 2007

Unikátní schémata a mapy pomohou objasnit, jakou roli hrají jazyky v současnosti i jaká je čeká budoucnost. 80 stran.

Biblický slovník sedmi jazyků: Hebrejsko-řecko-latinsko-anglicko-německo-maďarsko-český

Autor:

Jan Heller

Vydavatel, rok:

Vyšehrad, 2006

Tento sedmijazyčný slovník obsahuje všechny hebrejské výrazy obsažené alespoň 5x ve Starém zákoně, které mají zřetelný význam a relativně jistý řecký ekvivalent. Ukázalo se, že pro pochopení biblického poselství je velmi důležité propojení starozákonních výrazů a...

Bohemika v historických knižních fondech Španělska, Portugalska a Mexika 15.-18.st

Autor:

Oldřich Kašpar

Vydavatel, rok:

Togga,

Dvojjazyčná česko-španělská publikace se zabývá tématem vztahů knižní kultury českých zemí, iberského a iberoamerického světa, mapuje nejen výskyt dopisů, zpráv, relací a kronik misionářů, kteří v 17. a 18. století působili v rozlehlých oblastech Nového světa a tak...

Čeština jako cizí jazyk

Autor:

Karla Hronová

Vydavatel, rok:

Didakta Praha,

Publikace určená pedagogům zabývajícím se výukou češtiny u cizinců. Obsahuje vstupní kurz a základní gramatiku. Popisuje a zdůvodňuje jednu z variant vstupní fáze výuky a jedno z řešení prezentace české gramatiky, usilující o zohlednění obtížnosti české flexe. 115 s...

Čínské písmo

Autor:

Lukáš Zádrapa

Vydavatel, rok:

Academia,

Populárně naučná příručka o čínském znakovémo písmu zaměřená spíše na povahu této písemné soustavy a především na širší společenský kontext, v němž se vyvinula, než na praktické návody. Zabývá se čínskými znaky samotnými, jejich stavbou a funkcí,  stru...

Indonésko-český slovník

Autor:

J. Olša

Vydavatel, rok:

Leda,

Slovník je určen českým uživatelům, ale i indonéští zájemci o češtinu najdou mnoho českých vysvětlivek a synonym. Má být pomocníkem pro překladatele, tlumočníky, studenty, diplomaty i novináře. Obsáhne oba druhy standardní indonéštiny. Autor se zaměřil zejména na prv...

Integrace v jazycích - Jazyky v integraci

Autor:

Marie Krčmová

Vydavatel, rok:

Nakladatelství Lidové noviny,

Integrace a jazyky je velmi široké téma, které není pouze čistě lingvistické, ale i sociolingvistické. Zejména v posledním oddíle knihy se navíc upozorňuje na paralelně probíhající tendence desintegrační, jež mohou vést až ke konstituování nových nebo obnovujících se k...

Já píši vám: Oněgin v českých překladech

Autor:

Stanislav Rubáš

Vydavatel, rok:

Host, 2009

Více než sedmdesátileté usilování o českou podobu Puškinova Evžena Oněgina představuje jednu z nejzajímavějších kapitol v dějinách českého překládání poezie. Nejprve nastiňuje postupné pronikání Puškina do českého kulturního povědomí, pak se pokouší dobrat pří...

Jazyky v komparaci 2: Charakteristiky současných slovanských jazyků v historickém kontextu

Autor:

Radoslav Večerka

Vydavatel, rok:

Euroslavica - Slovanský ústav AV ČR,

Systematický popis nejvýraznějších rysů grafického systému, hláskosloví, morfologie, syntaxe a slovní zásoby všech 13 živých slovanských jazyků, staroslověnštiny i přehled regionálních slovanských mikrojazyků. Základní příručka vysokoškolských studentů i zájemců ...

LECTOR IN FABULA. ROLE ČTENÁŘE

Autor:

Umberto Eco

Vydavatel, rok:

Academia,

Kniha Umberta Eca vyšla poprvé italsky v roce 1979. Pochází z autorova vědecky nejproduktivnějšího období, kdy rozvíjí jak obecnou sémiotiku, tak i problematiku interpretace textu a s ní souvisící otázku rolí, kompetencí a ohraničení čtenářovy aktivity v rámci rozumění t...