Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

Čeština jako cizí jazyk

Autor:

Karla Hronová

Vydavatel, rok:

Didakta Praha,

Publikace určená pedagogům zabývajícím se výukou češtiny u cizinců. Obsahuje vstupní kurz a základní gramatiku. Popisuje a zdůvodňuje jednu z variant vstupní fáze výuky a jedno z řešení prezentace české gramatiky, usilující o zohlednění obtížnosti české flexe. 115 s...

Čeština, jak ji neznáte

Autor:

Věra Schmiedtová

Vydavatel, rok:

Nakladatelství Lidové noviny,

Autorka na základě  sledování současného jazyka prostřednictvím korpusů - databází mluveného, psaného i literárního jazyka zachycených a umožněných počítačovými médii, jejichž objev je prý srovnatelný s vynálezem mikroskopu pro přírodní vědy - začala podávat...

Jazykové hry

Autor:

Simona Pišlová

Vydavatel, rok:

Fortuna, 2009

Knížka jazykových her, hříček a hlavolamů se může stát inspirací pro učitele českého jazyka i jazyků cizích, pro vychovatele, rodiče a všechny hravé lidi každého věku. Najdou se v ní hry vhodné pro děti předškolní i školní, pro mládež, ale i pro dospělé. Cílem j...

Kultura a struktura českého jazyka

Autor:

František Daneš

Vydavatel, rok:

Karolinum, 2009

Tematicky řazený výbor prací předního českého bohemisty dokumentuje 60 let vývoje spisovné češtiny a jejího studia. Vybrané texty byly publikovány časopisecky, na přednáškách a na konferencích. Jsou přínosné pro současné i budoucí studenty. Výběrová bibliografie čas...

Máme rádi sloh

Autor:

Markéta Krůželová

Vydavatel, rok:

Portál, 2009

Zábavné náměty k rozvoji klíčových kompetencí při výuce slohu. Slohové vyučování žákům nabízí rozmanité možnosti, jak se spontánně vyjádřit, zapojit do diskuse a uplatnit svou fantazii a originální myšlení. Jednoduše strukturovaná kniha poskytuje vtipné metodické ...

Mluvnice současné češtiny I.

Autor:

Václav Cvrček

Vydavatel, rok:

Karolinum, 2010

Předkládaná mluvnice je po téměř patnácti letech novým pokusem o stručný a srozumitelný popis našeho mateřského jazyka. Mluvnice je koncipována jako dvoudílná, přičemž první díl zahrnuje poučení mj. o zvukové stránce jazyka, slovní zásobě, slovotvorbě, tvarosloví, s...

Od sedmi do jedenácti. Jak děti mladšího školního věku píší literaturu

Autor:

Ida Viktorová

Vydavatel, rok:

Karolinum, 2009

Tato psychologická práce se věnuje vývoji psaní a písemných textů u dětí mladšího školního věku. Dětský text je zde vnímán na rozhraní významů literární jako psaný a literární jako umělecký. Sleduje vývoj písemností u dětí od nástupu do školy do počátku puber...

Pětiminutovky pro ZŠ: Český jazyk 3. třída

Autor:

Dana Holečková

Vydavatel, rok:

Fragment, 2009

Soubor pětiminutovek k domácímu procvičování českého jazyka! Pětiminutovky obsahují 160 listů, na každém listu najdete 3 cvičení z češtiny pro 3. třídu ZŠ. Stačí vybrat probírané téma, list vytrhnout a děti mohou samostatně procvičovat. Cvičení doplňuje klíč se sp...

Pište správně česky

Autor:

Dalibor a Petr Behúnovi

Vydavatel, rok:

Zoner Press, 2009

Podtitul - Poradna šílených korektorů - již napovídá, že jde o příručku praktických rad, jež vycházejí  z korektorské praxe. Kniha je rozdělena do tří částí: 1. soubor pravopisně-gramatických jevů, v nichž se často chybuje (např. skloňování zájmene jenž), 2. ...

Práce z historické jazykovědy

Autor:

Igor Němec

Vydavatel, rok:

Academia, 2009

Výbor z časopiseckých studií a článků Igora Němce (1924-2005), předního badatele v oboru historické jazykovědy, významného českého lexikologa druhé poloviny 20. století, hlavního tvůrce koncepce velkého Staročeského slovníku. Kniha přináší Němcovy zásadní práce, kt...