Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

Anglická gramatika. Cvičení a testy, česko-anglický výklad (4. vydání)

Autor:

Natálie Bakalářová

Vydavatel, rok:

Arsci, 2009

Českým výklad gramatiky angličtiny umožňuje lehkou zvládnutelnost  a jeho anglický protějšek umožní orientovat se v anglickém názvosloví gramatických jevů. Bohatý příkladový materiál - české věty s jejich anglickým překladem. Dalších 1400 vět v opakovacích cvi...

Anglická gramatika: Mrknutím oka

Autor:

Anke Williamson

Vydavatel, rok:

Grada, 2009

Kniha poskytne rychlý přehled těch nejdůležitějších gramatických témat. Každá z kapitol má přehlednou stavbu, po výkladu základních pravidel následují zpravidla příslušné tvary a ukázky jejich použití. Četné příklady, vždy s českým překladem, a jednoduchá vysvě...

Anglicko-český a česko-anglický příruční slovník

Autor:

J.Fronek

Vydavatel, rok:

Leda, 2010

Nový oboustranný slovník přináší v praktickém formátu více než 50.000 hesel a podhesel, více než 90.000 slov a frází a kolem 150.000 ekvivalentů. Je zaměřen na současný jazyk spisovný i hovorový, najdete v něm výrazy jako: chav, detox, NGO, pandemic, swine flu; akvapark, k...

Anglicko-český právnický slovník

Autor:

M. Chromá

Vydavatel, rok:

Leda, 2010

7 000 anglických záhlaví, 21 000 anglických slovních a frazeologických spojení a 26 000 českých ekvivalentů obsahuje anglicko-český právnický slovník. Je užitečnou pomůckou nejen pro právníky a studenty ekonomických a právnických škol, ale i pro odborníky v oblasti finan...

Angličtina pro seniory: Jazykový kurz pro třetí věk

Autor:

Kolektiv autorů

Vydavatel, rok:

Computer Press, 2009

Učebnice je sestavena tak, aby vyhovovala starší generaci. Podává látku v úměrném množství a přehledně. Skládá se ze tří hlavních částí: Vocabulary Bank - banka slovíček nabízí nejdůležitější slovní zásobu. Aby se snadněji pamatovala, tvoří 25 tematických okruh...

Angličtina za 12 hodin: Pro ty, kteří se neradi učí

Autor:

Lucie Poslušná

Vydavatel, rok:

Computer Press, 2009

Publikace je rozdělena do dvanácti lekcí. Pokud budete chtít, všech dvanáct můžete v krizové situaci skutečně narychlo projít během jednoho půldne. Do paměti tak dostanete stěžejní slovní zásobu i gramatiku. Lekce však můžete studovat a procvičovat i delší čas, a tak si...

Angličtina: Procvičování slovní zásoby

Autor:

Hans G. Hoffmann, Marion Hoffmann

Vydavatel, rok:

Grada, 2009

Tato kniha je pomůckou ke správnému používání nejdůležitějších anglických výrazů, procvičuje téměř 1 000 slovíček, která jsou důležitá pro komunikaci a zároveň často způsobují uživatelům potíže. Čím je určitý výraz běžnější, tím širší je možnost je...

Business English for Beginners - příručka učitele

Autor:

David Smith, Evan Frendo

Vydavatel, rok:

Fraus, 2009

Aktuální a autentické situace z prostředí obchodu a služeb, v jejichž centru stojí český rodilý mluvčí s potřebou dorozumět se v globalizovaném a převážně anglicky mluvícím světě obchodu. Pozvolný nástup prostřednictvím obecnějších témat, následovaný pečlivě d...

Poslechová cvičení v angličtině

Autor:

Martin Kučera

Vydavatel, rok:

Computer Press, 2007

Publikace je určena pro středně pokročilé studenty angličtiny jak pro práci ve třídě, tak i pro samouky. Má za úkol formou poslechu a aktivních cvičení upevnit slovní zásobu, gramatické jevy a hlavně naučit rychle porozumět angličtině. Komplet tvoří pracovní sešit s cvi...

Veršovaný anglicko-český slovník nejen pro děti

Autor:

Zuzana Pospíšilová

Vydavatel, rok:

Grada, 2009

Veršovaný anglicko-český slovník je nejen malým praktickým slovníčkem, který je vždy při ruce, ale také knížkou plnou zábavy pro malé školáčky. V této knížce se děti naučí jednotlivá cizí slovíčka prostřednictvím zábavných básniček. Slovní zásobu si mohou ov...