Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

Němčina pro samouky

Autor:

Božena Homolková, Irina Amelung

Vydavatel, rok:

Academia, 2009

Druhé upravené vydání jedné z nejúspěšnějších učebnic němčiny pro samouky posledního desetiletí bylo aktualizováno tak, aby odpovídalo změněným reáliím v naší společnosti. Kniha je určena jednak těm, kteří se sami chtějí naučit jazyk a nemají možnost navštěvov...

Německo-český právnický slovník

Autor:

M. Horálková

Vydavatel, rok:

Leda, 2010

Slovník zahrnuje v přibližně 16 000 heslech 26 000 německých slov a slovních spojení a 35 000 českých ekvivalentů terminologii ze všech právních oborů. Důraz je kladem především na právo občanské, trestní, obchodní a evropské. Nedílnou součástí hesláře jsou i latins...

Rundum: Einblicke in die deutschsprachige Kultur

Autor:

I. Faigle

Vydavatel, rok:

Klett, 2009

Celobarevná publikace zprostředkující reálie německy mluvících zemí je určena pro mladé studenty se znalostí němčiny na úrovni A1/A2. Učebnice a cvičebnice v jednom svazku s vloženým audio CD. 18 krátkých, bohatě ilustrovaných kapitol, dává nahlédnout do německé histor...

Team Deutsch: Němčina pro 8. a 9. ročník základních škol

Autor:

U. Esterl, E. Körner, A. Einhorn, A. Kubicka, H. Andrášová

Vydavatel, rok:

Klett, 2009

Učebnice němčiny pro počáteční výuku němčiny na 2. stupni základních škol (pro žáky 7./8. a 9. tříd) aktuálně reaguje na požadavky Rámcového vzdělávacího programu a zařazení němčiny jako 2. cizího jazyka. Učebnice přináší efektivní metodu učení - jasná struk...

Velký ekonomický slovník NČ-ČN

Autor:

Kolektiv autorů

Vydavatel, rok:

Fraus, 2009

Nejrozsáhlejší ekonomický německo-český / česko-německý překladový slovník. 1 200 stran.