Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

Česko-španělská konverzace

Autor:

L. Prokopová, D. Serrano, J. Janešová

Vydavatel, rok:

Leda, 2003

Konverzační příručka vhodná na cesty do Španělska a do zemí Latinské Ameriky, užitečná pro turisty, obchodníky i studenty a další zájemce o španělštinu, kteří si chtějí prohloubit znalosti hovorového jazyka. Nové, zcela přepracované vydání praktické příručky obsa...

Cvičebnice španělštiny, gramatika, konverzace, slovní zásoba

Autor:

Julio Arenas Olleta, Carmen de Miguel

Vydavatel, rok:

Computer Press, 2007

Publikace lze využít k procvičení španělštiny pomocí mnoha zábavných cvičení. V přehledných a stručných blocích objasní základní jevy španělské gramatiky a pomůže rozšířit slovní zásobu. Díky kapesnímu formátu ji lze nosit stále u sebe a kdykoli procvičovat...

Fonetika a fonologie současné španělštiny

Autor:

Petr Čermák

Vydavatel, rok:

Karolinum, 2008

Cílem učebního textu, určeného studentům španělské filologie, je seznámit se základy fonetiky a fonologie španělštiny. Pozornost je věnována i vztahu mezi mluvenou a psanou formou současné španělštiny. 200 stran.

Ilustrovaný španělsko-český slovník

Autor:

Kolektiv autorů

Vydavatel, rok:

Slovart, 2007

Obsahuje více než 6 000 slov a frází. Rychle a intuitivně se naučíte tisíce španělských slovíček. Obsahuje ilustrace předmětů, lidí a situací z každodenního života. Naučíte se komunikovat v různých situacích, ať už doma nebo na úřadě, při nakupování nebo dopravě...

Sintaxis del español actual

Autor:

Bohumil Zavadil, Petr Čermák

Vydavatel, rok:

Karolinum, 2008

Jedná se o vysokoškolskou učebnici syntaxe současné španělštiny a je určena především studentům španělské filologie. Každá kapitola obsahuje vedle teoretického výkladu i ukázky planimetrického zobrazování syntaktických vztahů, metodologický návod k sestavování grafů...

Španělská slovíčka ve větách

Autor:

Kolektiv autorů

Vydavatel, rok:

Grada, 2009

Ideální cvičební přehled slovíček pro všechny, kteří si chtějí za krátký čas osvojit či zopakovat rozsáhlou každodenní slovní zásobu. K učení, procvičování a vyhledávání. Slovní zásoba pro nový Evropský jazykový certifikát. Najdete zde: více než 1700 slov a sl...

Španělsko-český a česko-španělský slovník

Autor:

J. Dubský, V. Rejzek

Vydavatel, rok:

Leda, 2008

Publikace je ktualizované vydání tohoto slovníku středního rozsahu. Španělsko-česká část slovníku obsahuje přibližně 72 000 španělských výrazů a 153 000 českých ekvivalentů, v části česko-španělské je asi 64 000 českých výrazů a 137 000 španělských ekvivalent...

Španělština

Autor:

L. Prokopová

Vydavatel, rok:

Leda, 2006

Nové, přepracované a doplněné vydání osvědčené učebnice je vhodnou pomůckou ke komplexnímu zvládnutí španělštiny. Učební materiál je přitom koncipován tak, aby jej mohli používat jak ti, kdo si chtějí tento jazyk osvojit ve značně pokročilém stupni, tak ti, kterým ...

Španělština pro samouky

Autor:

L. Prokopová

Vydavatel, rok:

Leda, 2004

Oblíbená učebnice pro samouky v novém zpracování zaměřeném na všechny španělsky hovořící země, především na Španělsko. Důraz je kladen na aktivní užívání španělštiny, schopnost dorozumět se v nejčastějších situacích a na pohotové vyjadřování. 534 stran.