Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

Česko-ruská konverzace

Autor:

H. Žofková, R. Hříbková, A. S. Pechtěrev, M. Horvátová, J. Janešová, L. Prokopová

Vydavatel, rok:

Leda, 2003

Příruční konverzace  obsahuje obvyklé obraty společenského styku. Jednotlivé konverzační okruhy obsahují  v první části běžné mluvené fráze a praktické informace na cesty o současných ruských reáliích a zvyklostech, ve druhé pak abecední seznam potřebné slov...

Čítanka ruské literatury

Autor:

Světlana Michlová

Vydavatel, rok:

Fortuna, 2009

Publikace  je sestavena z medailonů spisovatelů, ukázek jejich tvorby v dvojjazyčném provedení a odkazů na literaturu včetně www zdrojů. Okruh látky je velmi široký, od 17. století po literaturu současnou, která je pro mnohé velkou neznámou. 128 stran.

Já píši vám: Oněgin v českých překladech

Autor:

Stanislav Rubáš

Vydavatel, rok:

Host, 2009

Více než sedmdesátileté usilování o českou podobu Puškinova Evžena Oněgina představuje jednu z nejzajímavějších kapitol v dějinách českého překládání poezie. Nejprve nastiňuje postupné pronikání Puškina do českého kulturního povědomí, pak se pokouší dobrat pří...

Jazykové a komunikativní hry v ruštině

Autor:

Jana Folprechtová, Eva Křečková

Vydavatel, rok:

Montanex, 2007

Doplňková pomůcka pro výuku komunikace v ruštině na středních i jazykových školách, popř. v jazykových kurzech vysokoškolské výuky. Obsahuje na 60 her, které se vztahují k některému z těchto 5 témat: 1. Obecně lidský smysl studia cizích jazyků, sdílení lidí v různoro...

Raduga po-novomu - 1,2

Autor:

S. Jelínek, R. Hříbková, H. Žofková, L.Alexejeva

Vydavatel, rok:

Fraus, 2006

Pětidílný soubor učebnic ruštiny pro začátečníky od 13 let, slovní zásoba a reálie  jsou uváděny v interkulturních souvislostech. Inovovaný učební soubor Raduga je určen k výuce ruštiny především na středních školách a první dva díly také pro výuku ruštiny ja...

Reálie Ruska

Autor:

Ladislav Skokan

Vydavatel, rok:

Fortuna, 2010

Čtyřicet statí o současném Rusku, o jeho přírodě, surovinových zdrojích, o obyvatelstvu, národech, náboženství, životní úrovni, kuchyni, o hospodářství, dopravě, o státním zřízení, významných republikách, regionech a největších městech, v ruštině se souběžným...

Ruská gramatika v kostce

Autor:

Milan Balcar

Vydavatel, rok:

Leda, 2008

Stručná příručka obsahuje systematický přehled pravidel ruské výslovnosti a pravopisu, ruského tvarosloví a vybrané kapitoly z ruské skladby. Při zpracování byl kladen důraz na ty mluvnické jevy, které jsou typické pro současný odborný jazyk, zvláště pro jazyk ekonomů. ...

Rusko-český a česko-ruský slovník

Autor:

Kolektiv autorů

Vydavatel, rok:

Leda, 2010

Oboustranný slovník středního rozsahu, jehož rusko-česká část obsahuje asi 41 000 ruských výrazů a 50 700 českých ekvivalentů. Česko-ruská část obsahuje asi 52 100 českých výrazů a 64 200 ruských ekvivalentů. Pro toto vydání byl slovník doplněn přibližně o 3 000 no...

Rusko-český slovník

Autor:

Kolektiv autorů

Vydavatel, rok:

Leda, 2010

Hlavním cílem tohoto obsáhlého slovníku je poskytnout uživatelům co nejširší informaci o ruské slovní zásobě, se kterou se můžeme setkat v textech publicistických, populárně vědeckých i beletristických. Zvláštní pozornost byla věnována novým slovům a slovním spojení...

Ruský jazyk - Sbírka úloh pro společnou část maturitní zkoušky - Vyšší obtížnost

Autor:

Jana Hodinářová, Miroslava Kožušková, Natalja Rajnochová , Ladislava Tahovská

Vydavatel, rok:

Tauris, 2002

Sbírka řešených maturitních testových úloh vznikla v návaznosti na plánovanou reformu maturitní zkoušky. Všech 250 maturitních úloh odpovídá svým obsahem nárokům, které budou kladeny na maturanty. Sbírka úloh pro společnou část maturitní zkoušky je viditelně označena ...