Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

Biblický slovník sedmi jazyků: Hebrejsko-řecko-latinsko-anglicko-německo-maďarsko-český

Autor:

Jan Heller

Vydavatel, rok:

Vyšehrad, 2006

Tento sedmijazyčný slovník obsahuje všechny hebrejské výrazy obsažené alespoň 5x ve Starém zákoně, které mají zřetelný význam a relativně jistý řecký ekvivalent. Ukázalo se, že pro pochopení biblického poselství je velmi důležité propojení starozákonních výrazů a...

Cvičebnice latiny pro střední školy

Autor:

Vlasta Seinerová

Vydavatel, rok:

Fortuna, 2009

Tato cvičebnice latiny je koncipována jako doplněk k učebnicím Latiny pro střední školy 1. a 2.díl.

Latina pro SŠ - 2. část

Autor:

Vlasta Seinerová

Vydavatel, rok:

Fortuna, 2009

První díl této řady učebnic seznamuje studenty středních škol s latinským tvaroslovím. Druhý díl shrnuje základy latinské skladby. Cvičebnice je pak koncipována jako doplněk k těmto učebnicím.

Latina pro SŠ: 1. část

Autor:

Vlasta Seinerová

Vydavatel, rok:

Fortuna, 2009

První díl dvoudílné řady učebnic latiny, která je určená zejména pro gymnázia, seznamuje s latinským tvaroslovím, druhý díl shrnuje základy latinské skladby. Ke dvěma dílům učebnice je připravena jedna cvičebnice. 103 stran.

Latina: Úvod do latinské terminologie pro střední školy se zdravotnickým zaměřením

Autor:

Vlasta Seinerová

Vydavatel, rok:

Fortuna, 2007

Učebnice základů odborné latinské terminologie je určena především studentům středních zdravotnických škol; dále studentům gymnázií, kteří chtějí po maturitě studovat fakultu lékařskou, případně jiný příbuzný vysokoškolský obor. Může být ale přínosná pro ka...

Latinská čítanka

Autor:

Jiří Pech

Vydavatel, rok:

Leda, 2006

Vrcholné období rozkvětu latinské literatury přibližuje Latinská čítanka ve vybraných ukázkách : od slavných Caesarových Zápisků o válce galské až po instrukci císaře Trajana jak zacházet s křesťany. Četbu usnadňují podrobné poznámky gramatické i věcné. Tato číta...

Stručná gramatika Latiny

Autor:

Helmut Schareika

Vydavatel, rok:

Klett, 2007

Příručka stručných, jasných a srozumitelných přehledů mluvnice. Práci s ní zjednodušují grafické symboly, které odkazují k informacím o pravidlech, výjimkách, k shrnujícím pasážím či k tipům, jak se lépe učit. Výstižně definované a vysvětlené gramatické jevy jso...