Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

Antologie české poezie I. díl 1966-2006

Autor:

kolektiv autorů

Vydavatel, rok:

Dybbuk,

Antologie představuje českou básnickou tvorbu posledního čtyřicetiletí v dosud nevídané šíři prezentace. První díl zahrnuje tvorbu především starší generace. Autoři jsou představeni reprezentativním výběrem ze svých sbírek publikovaných od roku 1966, uváděny jsou i b...

Básník proti Hradu: Neposlušný občan Josef Svatopluk Machar

Autor:

Petr Sýkora

Vydavatel, rok:

Libri, 2009

Kniha se snaží zmapovat život a dílo českého básníka a fejetonisty J. S. Machara a na rozdíl od předchozích prací (poslední vyšla před 25 lety), které se věnovaly především období před 1. světovou válkou, tato je zaměřena hlavně na dobu 1. republiky a protektorátu. V ...

Bohemika v historických knižních fondech Španělska, Portugalska a Mexika 15.-18.st

Autor:

Oldřich Kašpar

Vydavatel, rok:

Togga,

Dvojjazyčná česko-španělská publikace se zabývá tématem vztahů knižní kultury českých zemí, iberského a iberoamerického světa, mapuje nejen výskyt dopisů, zpráv, relací a kronik misionářů, kteří v 17. a 18. století působili v rozlehlých oblastech Nového světa a tak...

Česká a světová literatura v datech II (1900-1945)

Autor:

František Brož

Vydavatel, rok:

Host, 2004

Druhý svazek neocenitelné a vyčerpávající slovníkové příručky. V chronologickém pořadí přiřazuje ke každému roku data narození a úmrtí autorů, důležitá vydaná díla a nejdůležitější události literárního života, a to vše ve velmi širokém záběru české a sv...

Česká a světová literatura v datech III (1946 - 2000)

Autor:

František Brož

Vydavatel, rok:

Host, 2005

Třetí svazek neocenitelné a vyčerpávající slovníkové příručky. V chronologickém pořadí přiřazuje ke každému roku data narození a úmrtí autorů, důležitá vydaná díla a nejdůležitější události literárního života, a to vše ve velmi širokém záběru české a sv...

Česká katolická literatura 1918-1945

Autor:

M. C. Putna

Vydavatel, rok:

Torst,

Druhý svazek rozsáhlé souhrnné práce je prvním literárně-historickým dílem svého druhu u nás. Čtivou esejistickou formou autor mapuje a vykládá českou katolickou literaturu v době první a druhé republiky a za nacistické okupace. Obsáhle zde portrétuje mj. Jaroslava Durycha, ...

České dějepisectví v dialogu s Evropu

Autor:

Kateřina Bláhová

Vydavatel, rok:

Academia,

České dějepisectví v dialogu s Evropou (1890-1914) se  pohybuje na pomezí literární a obecné historie. Sleduje složitý proces emancipace české historiografie a literární historie, jež se od osmdesátých let 19. věku vymaňovaly z područí obrozenského romantismu předevš...

Cesty s Karlem Hynkem Máchou

Autor:

Jiří Padevět

Vydavatel, rok:

Academia, 2010

K.H. Mácha byl pověstný svou chodeckou zdatností. Autor rozdělil Máchovy četné cesty do několika oblastí a v jednotlivých heslech postupně pojednává o lokalitách - hradech, zámcích, městech, domech, která básník navštívil, v nichž něco prožil, která si nakreslil. U kaž...

Co dělá fikci fikcí

Autor:

Dorrit Cohnová

Vydavatel, rok:

Academia, 2009

Základní metodou autorky je teorie vyprávění, tedy teorie, s jejíž pomocí se Cohnová pokouší odpovědět na jednu z nejprimárnějších otázek literární teorie: Co odlišuje fikční vyprávění (tedy epické umělecké dílo) od běžného vyprávěcího aktu? Lze na rovině disk...

Dějiny nové moderny: Česká literatura 1905 - 1923

Autor:

Vladimír Papoušek

Vydavatel, rok:

Academia,

Autoři se v tomto svazku pokouší představit literární dějiny netradičním způsobem. Jádrem jejich přístupu je pokus vyprávět příběhy literárních textů v jednotlivých letech sledované periody tak, aby vynikly jejich vzájemné vazby a střety. Publikace obsahuje i podrobné i...