Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

České dějepisectví v dialogu s Evropu

Autor:

Kateřina Bláhová

Vydavatel, rok:

Academia,

České dějepisectví v dialogu s Evropou (1890-1914) se  pohybuje na pomezí literární a obecné historie. Sleduje složitý proces emancipace české historiografie a literární historie, jež se od osmdesátých let 19. věku vymaňovaly z područí obrozenského romantismu předevš...

Fidel Castro - caudillo 20. století

Autor:

Vladimír Nálevka

Vydavatel, rok:

Epocha, 2009

Životopisná studie přibližuje život a politická rozhodnutí kubánského vůdce, který stál  téměř půl století  v čele kubánské revoluční vlády a svými politicko-vojenskými aktivitami, jež přerostly hranice jeho rodného ostrova, se trvale zapsal do světových d...

Jan Jessenius v kontextu renesanční filosofie

Autor:

Tomáš Nejeschleba

Vydavatel, rok:

Vyšehrad, 2009

Jan Jessenius  patří mezi nejvýznamnější myslitele sklonku renesance ve střední Evropě. Je znám především jako praktikující lékař, autor lékařských spisů a rektor Karlovy univerzity, který byl za své politické angažmá během stavovského povstání popraven na Staro...

Laboratorní deník: Zač jsme bojovali

Autor:

Rudolf Zahradník

Vydavatel, rok:

Academia,

Životopisné vzpomínky Rudolfa Zahradníka, známého fyzikálního chemika a později předsedy Československé a České akademie věd, zahrnují více než dvě třetiny 20. století a samý počátek století jednadvacátého. Jde o období členěné podle stěžejních historických udá...

Obnovení světového řádu

Autor:

Henry Kissinger

Vydavatel, rok:

Prostor, 2009

Ve své první práci o dějinách mezinárodní politiky z roku 1957 se Kissinger zabývá diplomatickou historií Evropy od Napoleonovy porážky v Rusku přes sérii mezinárodních kongresů v letech 1814-1822 až po protiturecké povstání v Řecku 1822, které definitivně ukončilo již n...

Osobnosti Česko Ottův slovník

Autor:

Kolektiv autorů

Vydavatel, rok:

Ottovo nakladatelství, 2008

Jedná se o původní českou publikaci. Obsahuje více naž 10 000 abecedně uspořádaných hesel osobností kulturního, politického, společenského, hospodářského, technického i vědeckého života v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Doprovází je téměř 5 000 fotografií. Publikac...

Říše světla

Autor:

Jill Jonnesová

Vydavatel, rok:

Academia, 2009

Kniha se zabývá třemi vědci, kteří se zasloužili o vývoj prvních elektrických zařízení, zprvu na stejnosměrný proud, a později i o rozvoj proudu střídavého. Jde o Thomase Alvu Edisona, Nikolu Teslu a George Westinghousea. Autorka prochází jejich životem, popisuje objevy na v...

Victor Hugo v politické aréně

Autor:

Michel Winock

Vydavatel, rok:

CDK - Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010

Victor Hugo býval katolíkem a roajalistou, ale zemřel jako republikán. Stal se symbolem, heroldem republiky, zastáncem utlačených a prorokem lidskosti. Autor publikace sleduje spisovatelovu dráhu a spojuje při tom soukromé události s převratnými daty národních dějin a literární ...

Vzpomínky

Autor:

Otto Wichterle

Vydavatel, rok:

Academia,

Vzpomínky jednoho z nejvýznamnějších představitelů české vědy 20. století (1913 až 1998) jsou svědectvím o zápase, který musel člověk s tvůrčím přístupem k životu v nelehkém období střídajících se totalit svádět se státní mocí. Prof. ing. dr. techn. Otto Wichter...