Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

Encyklopedie vodních ploch Čech, Moravy a Slezska

Autor:

Stanislav Štefáček

Vydavatel, rok:

Libri, 2010

Publikace přináší přehled o 1 500 vodních plochách ze všech krajů a koutů naší země, dalších na 3 000 ploch je zmíněno v jejich rámci a v rejstříku, a to od nejmenších šumavských karových jezírek až po obrovité údolní nádrže jižní Moravy. Encyklopedický text o j...

Geografické tabulky

Autor:

Ladislav Skokan a kolektiv

Vydavatel, rok:

Fortuna, 2007

Geografické tabulky jsou obsažným, aktuálním materiálem pro praktická cvičení v hodinách zeměpisu i pro domácí přípravu. Přináší základní  informace o Zemi, o kontinentech, o světovém oceánu a dalších fyzickogeografických objektech i jevech. Seznamuje s politickou ...

Geografové v českých zemích 1800 1945 - biografický slovník

Autor:

Jiří Martínek

Vydavatel, rok:

Historický ústav AV ČR, v.v.i, 2008

Biografický slovník geografie se soustředí na období 19. a první poloviny 20. století, kdy geografie jako věda v českých zemích vznikla. Z oboru, jemuž se původně věnovali jen jednotlivci, se přeměnila ve standardní vědu, jejíž nejvýznamnější představitelé (Daneš, Dvor...

Národní parky Evropy: Kompletní encyklopedický průvodce

Autor:

Miloš Anděra

Vydavatel, rok:

Slovart, 2008

První kompletní přehled národních parků Evropy. Základ tvoří ucelený přehled národních parků Evropy (celkem 380 parků ve 33 zemích), prezentovaných podle významu a rozsahu. Parky jsou v encyklopedii uspořádány podle států. Vlastnímu přehledu národních parků předcház...

Národní parky Evropy: Kompletní encyklopedický průvodce

Autor:

Miloš Anděra

Vydavatel, rok:

Slovart, 2008

První kompletní přehled národních parků Evropy. Základ tvoří ucelený přehled národních parků Evropy (celkem 380 parků ve 33 zemích), prezentovaných podle významu a rozsahu. Parky jsou v encyklopedii uspořádány podle států. Vlastnímu přehledu národních parků předcház...

Státy a území světa

Autor:

Vladimír Liščár

Vydavatel, rok:

Libri, 2009

Cílem publikace je podat co nejaktuálnější stav našich znalostí o historii i současnosti států a území různého typu státního zřízení včetně jejich geografické charakteristiky. Důraz je kladen zejména na podrobnější zachycení proměn, jimiž svět prošel za poslední d...