Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku A-G (I. díl)

Autor:

Karel Kuča

Vydavatel, rok:

Libri, 1997

Tato osmisvazková encyklopedie postupně představí historický, architektonicky a urbanistický vývoj přibližně 1 400 měst a městeček, a to včetně těch, která dnes již neexistují či statut města ztratila. Publikace zachycuje jak dosavadní, vesměs obtížně dostupné a předev...

Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku A-G (I. díl)

Autor:

Karel Kuča

Vydavatel, rok:

Libri, 1997

Tato osmisvazková encyklopedie postupně představí historický, architektonicky a urbanistický vývoj přibližně 1 400 měst a městeček, a to včetně těch, která dnes již neexistují či statut města ztratila. Publikace zachycuje jak dosavadní, vesměs obtížně dostupné a předev...

Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku H-Kole (II. díl)

Autor:

Karel Kuča

Vydavatel, rok:

Libri, 1998

Encyklopedie postupně představí historický, architektonicky a urbanistický vývoj přibližně 1 400 měst a městeček, a to včetně těch, která dnes již neexistují či statut města ztratila. Publikace zachycuje jak dosavadní, vesměs obtížně dostupné a především roztroušené...

Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Kolín-Mi (III. díl)

Autor:

Karel Kuča

Vydavatel, rok:

Libri, 2002

Svazek zahrnuje města mezi Kolínem a Místem. Encyklopedický souhrn u každé lokality završuje stať o vývoji urbanistického řešení; text doprovází množství ilustrací a plánů. 952 stran.

Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Ml-Pan (IV. díl)

Autor:

Karel Kuča

Vydavatel, rok:

Libri, 2000

Encyklopedie postupně představí historický, architektonicky a urbanistický vývoj přibližně 1 400 měst a městeček, a to včetně těch, která dnes již neexistují či statut města ztratila. Publikace zachycuje jak dosavadní, vesměs obtížně dostupné a především roztroušené...

Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Par-Pra (V. díl)

Autor:

Karel Kuča

Vydavatel, rok:

Libri, 2002

Pátý svazek zahrne další současná i zaniklá sídla městského charakteru, tentokrát včetně Prahy a jejích historických měst včetně těch, která byla připojena až v průběhu 20. století. 672 stran.

Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Pro-S (VI. díl)

Autor:

Karel Kuča

Vydavatel, rok:

Libri, 2004

Encyklopedie postupně představí historický, architektonicky a urbanistický vývoj přibližně 1 400 měst a městeček, a to včetně těch, která dnes již neexistují či statut města ztratila. Publikace zachycuje jak dosavadní, vesměs obtížně dostupné a především roztroušené...

Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Str-Vč (VII. díl)

Autor:

Karel Kuča

Vydavatel, rok:

Libri, 2008

Sedmý svazek zahrnuje lokality mezi Stračovem až Včelákovem. Přehledně členěné texty doprovázejí mapy ze stabilního katastru z 2. čtvrtiny 19. století, případně novější mapy a plány, dále množství dalšího ilustračního materiálu (veduty,dobové pohlednice, kresby, ale...

Skanzeny České a Slovenské republiky

Autor:

Petr Dvořáček

Vydavatel, rok:

Academia, 2010

Dosud nejúplnější česká publikace o skanzenech slovem i fotografiemi seznáuje  s téměř čtyřicítkou muzeí a objektů lidové architektury na území České a Slovenské republiky. V úplnosti se tak mohou seznámit s nejcennějšími soubory dochovaných památek lidové archit...