Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

David a Šalomoun: Počátky mesianismu ve světle moderní archeologie

Autor:

Finkelstein Israel, Silberman Neil Asher

Vydavatel, rok:

Vyšehrad, 2010

Dva význační současní archeologové se v publikaci zabývají biblickým tradováním příběhů slavných králů Davida a Šalomouna a jejich utvářením v průběhu izraelských dějin. Vysvětlují proč a jak jednotlivé společnosti přidávaly svou část k základním vyprávěním...

Deset objevů, které změnily historii: Toulky minulostí světa

Autor:

Patric Hunt

Vydavatel, rok:

Baronet, 2008

Kniha představuje deset nejdůležitějších nálezů pro pochopení historie lidstva. Rosettské desky, Troja, asyrská knihovna v Ninive, hrobka krále Tutanchamona, Machu Picchu, Pompeje, svitky od Mrtvého moře, Théra, Olduvajská rokle, hrob 10 000 bojovníků. 132 stran.

Encyklopedie starověkého Egypta

Autor:

Miroslav Verner a kolektiv

Vydavatel, rok:

Libri, 2007

Kolektiv našich nejvýznamnějších egyptologů, kteří se už po několik desetiletí každoročně věnují archeologickým kampaním především v Abusíru, přináší ve stovkách přehledných a čtivých hesel soudobé poznání o nejrůznějších aspektech této unikátní a přes v...

Příručka amatérského archeologa

Autor:

Jan Hajšman, Milan Řezáč, Petr Sokol a Robert Trnka

Vydavatel, rok:

Libri, 2009

Publikace je určena všem příznivcům archeologie, a to bez rozdílu hloubky jejich zájmu. Naprostí laici získají základní představu o práci archeologů, pokročilejší zde naleznou rady a tipy, jak zálibu rozvíjet. Text je praktickým pohledem na základní archeologické činnosti...

Původ člověka: Ilustrovaná historie lidské evoluce

Autor:

Douglas Palmer

Vydavatel, rok:

Slovart, 2009

Jak se vyvinul Homo sapiens, čím se lidé liší od svých lidoopích předchůdců nebo jak se lidské populace rozšířily do celého světa, takové otázky si klademe v různých formách už od doby, kdy jsme se stali člověkem myslícím, to je přibližně 200 000 let. Ale vlastní rod...

U kolébky Evropy: Odkaz antického Říma

Autor:

Werner Dahlheim

Vydavatel, rok:

Vyšehrad, 2006

Odborník na starověké dějiny Werner Dahlheim ve své knize vychází z předpokladu, že u počátků evropské civilizace stojí Řím jako vzor městské kultury a zároveň vzor státního uspořádání. V jednotlivých kapitolách se autor zabývá snahou Římanů o vytvoření jednotn...

Život a smrt v mladší době kamenné

Autor:

Zdeněk Čižmář

Vydavatel, rok:

Ústav archeologické památkové péče Brno, 2009

Publikace vyčerpávajícím způsobem seznamuje čtenáře s životem pravěkých lidí v mladší (neolit) a pozdní době kamenné (eneolit) na území dnešní Moravy. Kromě života prvních zemědělců a jejich následovníků se zabývá i řemeslnou výrobou (výroba kamenných nástroj...