Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

Antikrist Galileo

Autor:

Michael White

Vydavatel, rok:

Academia, 2011

Galileo byl zbožný katolík, ale díky své genialitě se dostal do sporu s církví a mnozí lidé jej dnes považují za mučedníka. Kniha je nejen životopisem tohoto vědce období doznívající renesance, ale přináší také obraz doby, v níž věda byla až příliš těsně spjata s...

Dávné civilizace: Atlas historie

Autor:

Ian Barnes

Vydavatel, rok:

Computer Press, 2009

Knihy vydávané v řadě Atlas využívají  k objasnění klíčových okamžiků v dějinách lidstva používají širokou škálu nejrůznějších map (včetně řady 3D map) poskytujících značné množství informací -  od migrací a bitev až po růst obyvatelstva či expanz...

Dějiny evropského světa: 1453-1576

Autor:

Petr Vorel

Vydavatel, rok:

Rybka publishers, 2008

Tato kniha, ve které byly popsány dějiny světa od počátku po autorovu současnost, na počátku raného novověku podstatným způsobem ovlivnilo obecné dějinných kořenů naší evropské kultury. Byla skutečným best­sellerem historického knižního žánru 16. století. Jejími ...

Dějiny Jihoslovanských zemí

Autor:

Miroslav Tejchman, Miroslav Šesták, Jan Pelikán, Ladislav Hladký, Lubomíra Havlíková

Vydavatel, rok:

NLN - Nakladatelství lidové noviny, 2010

Publikace popisuje specifika jihoslovanského regionu, který  zůstal po celé své dějiny rušnou křižovatkou, v níž se střetly i srůstaly klíčové hodnoty evropské civilizace, katolicismus a ortodoxie, křesťanství a islám i provokující vztah mezi náboženskou, národní a...

Dějiny starověkého Blízkého východu

Autor:

Marc Van De Mieroop

Vydavatel, rok:

Academia, 2010

Kniha je jasnou a přehlednou historií oblasti táhnoucí se přibližně od egejského pobřeží Turecka po Írán a od Anatólie po Rudé moře včetně Egypta, nad níž ovšem dominuje Mezopotámie. Začíná kolem roku 3000 př. n. l. v době prvních písemných záznamů, popisuje vznik ...

Dvanáct století církevních dějin

Autor:

Rudolf Říčan, Amedeo Molnár

Vydavatel, rok:

Kalich, 2009

První část knihy je věnována prvním pěti stoletím církve, část druhá se zabývá cestou církve osmi stoletími.Přehledné studijní texty vytvořili dva vynikající historikové, někdejší profesoři Komenského evangelické bohoslovecké fakulty, Rudolf Říčan a Amedeo Molnár...

Egypt

Autor:

Kolektiv autorů

Vydavatel, rok:

Argo, 2008

Barevně ilustrovaná encyklopedie provede malé čtenáře světem starověkého Egypta. 81 stran.

Encyklopedie dějin starověku

Autor:

Václav Marek, Pavel Oliva, Petr Charvát

Vydavatel, rok:

Libri, 2008

Tři přední odborníci - Řím (doc. V. Marek), Řecko (prof. P. Oliva) a Mezopotámie, Přední východ, Egypt a výběrově i okolní svět (doc. P. Charvát) - sestavili abecedně řazený slovník, který zahrnuje všechny podstatné historické události včetně výkladu příslušných p...

Encyklopedie moderní historie

Autor:

Marek Pečenka, Petr Luňák a kolektiv

Vydavatel, rok:

Libri, 2007

Další vydání encyklopedie, která byla po řadě desetiletích prvním slovníkem moderních a nejnovějších dějin a jejíž tvůrci byli čeští autoři. Slovník mapuje období od Velké francouzské revoluce po současnost. 2 000 hesel a tabulek zachycuje hlavní momenty světových d...

Encyklopedie starověkého Egypta

Autor:

Miroslav Verner a kolektiv

Vydavatel, rok:

Libri, 2007

Kolektiv našich nejvýznamnějších egyptologů, kteří se už po několik desetiletí každoročně věnují archeologickým kampaním především v Abusíru, přináší ve stovkách přehledných a čtivých hesel soudobé poznání o nejrůznějších aspektech této unikátní a přes v...