Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Tematická zpráva - Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách.

2013-04-04 Zdroj: Česká školní inspekce
ČŠI zveřejňuje tematickou zprávu Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2011/12. 

The Structure of the European Education Systems 2014/15:

2014-12-02 Zdroj: Eurydice
The Structure of the European Education Systems 2014/15: Schematic Diagrams: Diagramy znázorňují strukturu vzdělávacích systémů v jednotlivých evropských zemích.

"Pamlsková vyhláška“ platí, sankce zatím nebudou

2016-12-20 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministryně školství se dohodla s ministrem zdravotnictví na postupu při prosazování tzv. „pamlskové vyhlášky“. V průběhu následujících měsíců přechodného období bude sice dodržování kontrolováno, nebudou ale udělovány sankce vůči provozovatelům zařízení, bude jim naopak poskytována metodická pomoc. 

...a kde jsi ty?

2010-12-13 Zdroj: Národní institut dětí a mládeže MŠMT
3. díl publikace s inspirativními projekty programu Mládež v akci. Je určen mladým lidem a pracovníkům s mládeží.

1. číslo bulletinu "Na cestě ke kvalitě"

2009-12-15 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
Bulletin národního projektu Cesta ke kvalitě má pomoci školám při autoevaluačních procesech. Zabývá se řešením otázek vlastního hodnocení školy.

10 důvodů, proč používat elektronickou žákovskou knížku

2011-03-25 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Autor Z. Chalupský uvádí v článku zkušenosti s ověřováním elektronické žákovské knížky jako nové formy komunikace mezi učitelem, žákem a rodičem.

17. číslo Maturitního zpravodaje je zaměřeno na zkoušku z českého jazyka a literatury

2013-03-08 Zdroj: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
Maturitní zpravodaj č. 17 upozorňuje na možná úskalí maturitní zkoušky z českého jazyka tak, jak je vnímali maturanti v uplynulých dvou letech.

2. číslo bulletinu "Na cestě ke kvalitě"

2010-04-06 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
Druhé číslo bulletinu je zaměřeno na počáteční fázi autoevaluace: analýzu aktuálního stavu, plán autoevaluace a volbu kritérií a indikátorů. Téma se  prolíná se v odborných článcích i článcích věnovaných zkušenostem škol a ředitelů.

26. duben - Světový den duševního vlastnictví

2011-04-26 Zdroj:
Společenské a vzdělávací akce pořádané po celém světě k tomuto dni mají být připomenutím významu tvůrčí činnosti pro lidskou společnost i právních nástrojů k podpoře a ochraně této činnosti.

45. ročník Mezinárodní chemické olympiády

2013-08-05 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
45 . ročník Mezinárodní chemické olympiády  proběhl na Moskevské státní univerzitě ve dnech  15.–24. 7. 2013 . Soutěžilo 291 účastníků ze 77 zemí světa. Excelovali Číňané, čeští studenti se umístili od 41. místa.