Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

Alchymisté nebo šarlatáni? Edward Kelley a John Dee v Čechách

Autor:

Petra Chourová

Vydavatel, rok:

Libri, 2010

Publikace se věnuje anglickým alchymistům, kteří zanechali nesmazatelnou stopu zejména v Čechách. Můžeme sledovat osudy učeného Johna Dee i poněkud vychytralého a legendami opředeného Edwarda Kelleyho a přitom nahlédnout do prostředí rudolfínského dvora či jihočeského dom...

Benešovy dekrety: Sborník textů

Autor:

Jindřich Dejmek, Václav Pavlíček, Jiří Weigl

Vydavatel, rok:

CEP,

Sborník se zabývá tématem Benešových dekretů. 184 stran.

Bílá místa české historie I.

Autor:

Jiří Bílek

Vydavatel, rok:

Knížní klub,

První díl série historických knih mapujících zdánlivě poznaná údobí českých dějin. Zabývá se událostmi, která přes svoji všeobecnou známost mají ještě svá bílá místa. Díl shrnuje veškerá objektivní fakta i interpretace o pěti událostech 17. století: popravě 27 ...

České země 1437-1526, I. díl.: Mezi Zikmundem a Jiřím z Poděbrad

Autor:

Jaroslav Čechura

Vydavatel, rok:

Libri,

Po smrti Zikmunda a záhy i jeho nástupce Albrechta Habsburského hrozilo zemi, rozvrácené husitskými válkami, bezvládí a chaos. Nakonec došlo ke stabilizaci a dohodě znesvářených stran, které po smrti Ladislava Pohrobka zvolily zemského správce Jiřího z Poděbrad českým krále...

České země v letech 1705-1792: Věk absolutismu, osvícenství, paruk a třírohých klobouků

Autor:

Roman Vondra

Vydavatel, rok:

Libri,

Publikace se zabývá dobou osvícenství, které má většina čtenářů spojeno s dobou vlády Marií Terezií, a zejména jejím synem Josefem II., jejichž panování a reformám text věnuje náležitou pozornost. Ovšem nové myšlenky i snahy o modernější správu státu a hospodářst...

Dějiny Polska v datech

Autor:

Miloš Řezník

Vydavatel, rok:

Libri, 2010

Praktická příručka, která seznamuje čtenáře s nejdůležitějšími daty a událostmi z dějin, domácí i mezinárodní politiky i se základními údaji z kulturní a hospodářské sféry. Jednotlivá období jsou uvedena přehledovými statěmi, následuje vlastní chronologie a knihu...

Dějiny východních Čech v pravěku a středověku (do roku 1526)

Autor:

Ondřej Felcman (ed.), František Musil (vedoucí autorského kolektivu)

Vydavatel, rok:

Nakladatelství Lidové noviny,

Publikace o východočeských dějinách v pravěku a středověku přináší nové poznatky o jednotlivých archeologických kulturách, které se v regionu vystřídaly, o příchodu Slovanů a o nejnovějším náhledu na úlohu východních Čech při vzniku a formování přemyslovského st...

Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě

Autor:

Magdalena Beranová, Antonín Kubačák

Vydavatel, rok:

Libri,

Publikace našich dvou předních odborníků na tuto problematiku, historičky a archeoložky M. Beranové, která téma zpracovala do 16. století, a historika a odborníka na pobělohorský vývoj A. Kubačáka (od 17. století do roku 1989), představuje vývoj zemědělství v našich zemíc...

Dějiny zemí Koruny české v datech

Autor:

František Čapka

Vydavatel, rok:

Libri,

4. aktualizované vydání (zahrnující události do konce roku 2009) přehledné a čtivě psané příručky doprovázené velkým množstvím názorných ilustrací (portréty, autografy, mince, znaky, mapky, dobová architektura, nábytek, oblečení, nářadí a další artefakty). Autor te...

Draze zaplacená svoboda

Autor:

Kolektiv autorů

Vydavatel, rok:

Paseka,

Práce historiků z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR pod vedením Jaroslava Hrbka se snaží ozřejmit problematiku osvobozování Československa v širokém kontextu dějinných událostí. Autoři se soustředili především na rovinu mezinárodně-politickou, tedy na objasněn...