Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Vzdělávání na internetu představuje tematicky tříděnou databázi anotovaných informačních zdrojů a služeb ze školství a vzdělávání v internetové síti.

ABC učebnice

Nakladatelství vydává učebnice pro všechny typy škol. Prezentace přináší přehled vydávaných titulů rozdělených dle jednotlivých ročníků, kontaktní informace.

Academia

Nakladatelství Akademie věd ČR - vydávání publikací ze všech vědních oborů a beletrie. Zastoupeny jsou původní vědecké monografie, díla klasiků, překlady zahraničních autorů, populárně-naučná literatura, literatura faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, klasická i moderní světová próza. Samostatnou část ediční činnosti tvoří vědecké časopisy. Web obsahuje aktuální přehled nabízených titulů, kontakty, možnost on-line nákupu.

Akademické nakladatelství CERM

Nakladatelství se zaměřuje na vydávání studijní literatury: vysokoškolských učebnic, odborných příruček a skript, a to z oboru strojního inženýrství, psychologie, stavebnictví, historie atd.

Akropolis

Nakladatelství vydávající prózu, poezii, odborné publikace a jazykové učebnice (čeština pro cizince).

Albatros

Nakladatelství pro děti a mládež; web je strukturován podle cílové skupiny, dále obsahuje ediční plán, vydávané aktuality, informuje o čtenářském klubu.

Anagram

Nakladatelství se zaměřuje hlavně na dětské knihy (kreativní knížky řady TOPP, Krok za krokem a Duha), dále vydává obrazové a sportovní publikace, knihy pro milovníky přírody i odborné tituly. Web informuje o vydávaných titulech, umožňuje také nákup v e-shopu. Součástí webu je vyhledávač.

Archart

Nakladatelství vydává místopisné tituly, logopedické pomůcky a čítanky.

Argo

Nakladatelství specializující se na beletristickou, historickou a odbornou literaturu domácí i zahraniční. Web informuje o nakladatelství, novinkách, autorech atd. Obsahuje vlastní vyhledavač.

ARSCI

Publikace z oblasti fyziky, jazykovědy, literární vědy, hudby a sportu. Prezentace přináší přehled nabízených titulů s možností nákupu v e-shopu. Současně web nabízí možnost stažení ukázek z vybraných publikací.

Atlantis

Prezentace nakladatelství Atlantis přináší přehled produkce s popisem každého titulu. Dále obsahuje ediční plán a katalog titulů vydaných v minulých letech.