Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Poradenské služby zahrnují dokumenty, jež poskytují informace o psychologicko-pedagogickém poradenství, prevenci sociálně patologických jevů, přehled linek důvěry, bezpečí, krizových center a středisek výchovné péče. Součástí poradenství je také informace o nabídce aktuálních rekvalifikačních kurzů a vysokoškolské poradenství.

Euroguidance - poradenské systémy

2008-07-21 Zdroj: Dům zahraničních služeb MŠMT

Euroguidance - celoevropská síť středisek, která se zabývají poradenskými systémy a podporují přenos zkušeností. Centrum Euroguidance v ČR vyvíjí aktivity zaměřené zejména na poradkyně a poradce z různých typů škol, úřadů práce a dalších institucí, kteří pomáhají zvyšovat úroveň a kvalitu poskytovaných služeb na poli poradenství a zvyšovat zaměstnatelnost.

 

Konzultační centra ŠVP pro SOŠ

2010-02-19 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
V říjnu 2009 zahájilo činnost 11 regionálních konzultačních center, která středním odborným školám pomáhají při zpracování  ŠVP.

Průvodce EU NA DOSAH

2009-05-22 Zdroj: europe-direct.cz
Průvodce informačními a poradenskými sítěmi Evropské unie v České republice.

Průvodce EU NA DOSAH

2009-04-20 Zdroj: europe-direct.cz
Průvodce informačními a poradenskými sítěmi Evropské unie v České republice.

Ústav pro jazyk český AV ČR radí nejen učitelům češtiny

2010-06-11 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Ústav pro jazyk český AV ČR se zabývá poradenskou činností v oblasti českého jazyka. Online jazyková poradna pomáhá tazatelům z řad veřejnosti již více než 60 let.