Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Analýza naplňování cílů vzdělávání 2001-2008

2009-05-04 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Analýza naplnění cílů Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice (Bílé knihy) v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání.

Analýza stavu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

2009-06-15 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Manažerské shrnutí nejdůležitějších poznatků a závěrů analýzy environmentální výchovy a osvěty v počátečním vzdělávání - výstup projektu "Studie a analýzy I" zpracovaného  Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina.

České školství na rozcestí?

2010-12-14 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Článek na portálu VÚP Metodika  se zabývá zjištěními světové poradenské a konzultační firmy McKinsey & Company o aktuální situaci v českém školství.

Jak pracovat s tématy udržitelného rozvoje

2009-10-02 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
V souvislosti s Dekádou vzdělávání pro udržitelný rozvoj 2005-14, kterou zaštiťuje UNESCO, byla v ČR v roce 2008 přijata Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR. Při výběru tématu vzdělávání se pedagogové řídí RVP a ŠVP. 

Nejlepší systém vzdělávání mají Finové, ČR je 22.

2012-11-28

Nejlepší vzdělávací systém mají ve Finsku a Jižní Koreji, Česká republika je ze 40 hodnocených rozvinutých zemí až na 22. místě.  Plyne to z nové globální studie, kterou zveřejnila renomovaná britská společnost Pearson. Ta v porovnávání používala nejen výsledky mezinárodních testů, jako je PISA, ale i řadu dalších dat včetně ekonomických ukazatelů.

Organizace školního roku 2013/2014

2012-05-13 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích (č. j. MSMT/16304/2012-20).

Překonávání školního neúspěchu v ČR

2014-11-11

Ve stejnojmenné aktivitě projektu Kompetence III se Česká republika zapojila do projektu OECD „Overcoming School Failures: Policies that Work“. Cílem bylo popsat český vzdělávací systém z hlediska spravedlivosti, získat externí expertní pohled na nejzávažnější problémy a jejich možná řešení.

Průřezové téma Výchova demokratického občana ve školní praxi

2008-11-24 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Článek nabízí několik námětů, jak je možno začít pracovat s žákovským parlamentem. Je určen těm, kdo chtějí na své škole vytvořit podmínky pro žákovskou participaci.

Průvodce EU NA DOSAH

2009-05-22 Zdroj: europe-direct.cz
Průvodce informačními a poradenskými sítěmi Evropské unie v České republice.

Školská reforma v pedagogickém výzkumu

2009-05-04 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Analýza nálezů pedagogického výzkumu na téma obsah a cíle vzdělávání (tzn. kurikulum), výuka, školní klima, učitelské vzdělávání.