Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Ucelený přehled informací o českém vzdělávacím systému má podobu platných dokumentů, jež obsahují informace potřebné pro výběr školy, přijímací řízení na jednotlivé typy škol, hodnocení škol a ukončování studia na různých stupních vzdělávání. Uživatelé portálu zde naleznou také informace o aktuálních vzdělávacích projektech, soutěžích a akcích.

Kromě závěrečného vysvědčení vydávají SŠ svým žákům i Europass

2010-07-01 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
Roste počet absolventů, kteří opustí SŠ nejen s maturitním vysvědčením či výučním listem, ale k tomuto dokumentu dostanou tzv. dodatek k osvědčení, který jim může pomoci najít práci v zahraničí.

Složit maturitu se na jaře 2014 pokusí přes 89 tisíc uchazečů

2013-12-29 Zdroj: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
Celkem se k 17. prosinci k povinným zkouškám jarního zkušebního období 2014 přihlásilo 89 687 maturantů, z toho 87 568 podalo přihlášku ke společné a 83 548  k profilové části. Ve společné části povinnou zkoušku z matematiky si zvolilo 32 987 budoucích maturantů. Z cizích jazyků je nejvíce zájemců ve společné části o zkoušku z anglického jazyka (45 585), následuje německý (5 755), ruština (1 500), francouzština (203) a španělština (195).