Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Ucelený přehled informací o českém vzdělávacím systému má podobu platných dokumentů, jež obsahují informace potřebné pro výběr školy, přijímací řízení na jednotlivé typy škol, hodnocení škol a ukončování studia na různých stupních vzdělávání. Uživatelé portálu zde naleznou také informace o aktuálních vzdělávacích projektech, soutěžích a akcích.

Analýza internetové prezentace školy

2010-12-15 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
Evaluační nástroj NÚOV nabízí možnost rámcově zhodnotit podobu internetových stránek školy z hlediska obsahového a formálního.

Evaluace škol poskytujících povinné vzdělání v Evropě

2009-06-07 Zdroj: Eurydice
Studie Eurydice Evaluation of Schools Providing Compulsory Education zachycují výsledky srovnávacího průzkumu Sítě Eurydice ve 30 evropských zemích v letech 1999-2009.  Zaznamenávají evaluaci škol, které poskytují povinné vzdělání, a ukazují, že hodnocení kvality ve školách má více podob, kdy každá země si vytvořila pojetí odpovídající jejímu vlastnímu způsobu řízení i organizace vzdělávacího systému.

Klíčové kompetence v celoživotním vzdělávání

2007-02-21 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Referenční rámec ke klíčovým kompetencím v celoživotním vzdělávání vydaný Evropskou komisí definuje 8 klíčových kompetencí.

Nesprávně publikované výsledky mohou poškodit renomé školy

2013-03-03 Zdroj: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
CERMAT dlouhodobě varuje před nekorektním či nesprávně interpretovaným zveřejňováním výsledků maturitní zkoušky, je ale povinen dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, informace oprávněným žadatelům zpřístupnit. Přitom vždy upozorňuje žadatele na úskalí, která s dalším nakládáním s informacemi souvisí. Zejména se to týká další interpretace a publikace výsledků škol.

Přístupy k řízení kvality v odborném vzdělávání

2001-01-10 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
Příklady pokynů, doporučení, modelů, nástrojů, rámců a standardů kvality z vybraných zemí západní a severní Evropy  

Testování žáků NIQES

2013-05-13 Zdroj: Česká školní inspekce
Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy.

Veřejná nadlimitní zakázka "Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání"

2011-07-13 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Česká školní inspekce vyhlašuje zadávací řízení na dodávku informačního systému pro certifikované národní testování, ostatní testování, vyhodnocování úrovně škol, učitelů a žáků. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 116 milionů osm set tisíc Kč bez DPH.