Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Ucelený přehled informací o českém vzdělávacím systému má podobu platných dokumentů, jež obsahují informace potřebné pro výběr školy, přijímací řízení na jednotlivé typy škol, hodnocení škol a ukončování studia na různých stupních vzdělávání. Uživatelé portálu zde naleznou také informace o aktuálních vzdělávacích projektech, soutěžích a akcích.

24. červen 1942 - vypálení obce Ležáky nacisty

2013-06-24 Zdroj: memorial.cz
Za heydrichiády dne 24. 6. 1942 byla obec Ležáky vypálena a domy srovnány se zemí. Dospělí byli eskortováni do Pardubic, kde byli v Zámečku zastřeleni. Část dětí byla odvlečena do Německa...

Asistenti pedagoga - Zahájení podávání žádostí na období září-prosinec 2013

2013-09-06 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Formuláře a další informace k podávání žádostí do rozvojového programu MŠMT na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na období září-prosinec 2013.

Besip spustil web pro děti

2011-05-06 Zdroj: BESIP
Besip spustil novou webovou stránku určenou pro děti předškolního a mladšího školního věku, která je učí, jak se správně chovat v dopravě.

Chcete se učit?

2011-05-24 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Nabídka kurzů  e-learningu VÚP: Moderní metody ve výuce AJ pro 1. st. ZŠ, Pedagogické (a jiné) dovednosti začínajícího učitele.

Daniel - sborník literárních prací

2011-03-29 Zdroj: http://soubory.nidm.cz/file/daniel-2001.pdf
Sborník literáních prací 8. ročníku soutěže, která vznikla u příležitosti vyhlášení Dne památky obětí holocaustu a prevence zločinů
proti lidskosti.

Databáze udělených akreditací - rekvalifikace

2008-07-16 Zdroj: Ministertvo školství, mládeže a tělovýchovy
Rekvalifikace - vyhledání v "Databázi udělených akreditací".

Doplňující vzdělávací obory - etická výchova

2013-03-26 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doplňující vzdělávací obory - etická výchova

Dotační program na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2018 a Dotační program Bezpečné klima v českých školách na rok 2018

2017-06-21 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT vyhlašuje dotační řízení na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2018 a dotační řízení na program Bezpečné klima v českých školách na rok 2018.

Dotační program „Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015“

2014-11-13 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT v souladu s Koncepcí integrace cizinců na území ČR a návrhem Podpory integrace cizinců na území ČR vyhlašuje na rok 2015 dotační program „Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015“.

E-DUR: Environmentální vzdělávání - dovednosti pro udržitelný rozvoj

2013-02-12 Zdroj: Sluňákov, o.p.s.
V projektu E-DUR, který je určen pedagogům a žákům ZŠ a SŠ, jsou vytvářeny 3 sety metodických materiálů využitelné ve výuce (tištěné a online publikace, metodické pomůcky, doprovodná fotovýstava). Všechny materiály využitelné ke zvyšování celkového povědomí o problematice udržitelného rozvoje mezi žáky - rozvíjení klíčových dovedností v oblasti environmentálních, ekonomických a sociálních aspektů, jsou školám nabízeny zdarma.