Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Nabídka aktivit, kterými lze vyplnit volný čas během školního roku i o prázdninách formou akcí středisek volného času, zájmových činností, mimoškolních soutěží, seminářů, projektů apod.

Čtěte se slonem Bobem

2014-02-23 Zdroj: Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského
Cílem výtvarné a literární soutěže "Čtěte se slonem Bobem" je podpora čtenářské gramotnosti. Soutěže se mohou zúčastnit školy, školní knihovny, dětská oddělení knihoven, dětské domovy a zařízení Fondu ohrožených dětí Klokánek.

Korespondenční seminář z programování

2011-01-26 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Soutěž pro studenty SŠ a ZŠ, kteří se zajímají o programování a informatiku. Pětkrát do roka je zadávána sada úloh hodnocená zadavateli.

Soutěž Brána k druhým

2013-04-29 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Soutěže se může zúčastnit jakákoli skupina dětí a mládeže do 26 let, která od 31. 8. 2012 do 31. 8. 2013 vykonala nebo vykoná ve svém okolí něco veřejně prospěšného a užitečného pro ostatní.

Soutěž Má vlast v srdci Evropy

2009-12-22 Zdroj: adam.cz

Soutěž Má vlast v srdci Evropy - Poznej ji a chraň vyhlašuje opět Česká rada dětí a mládeže a Památková komora ve spolupráci s dalšími partnery.

 

Soutěže - Státní těsnopisný ústav

2010-01-08 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
Mistrovství ČR v grafických předmětech, Soutěž v psaní na klávesnici pro zrakově postižené, Krupkorektura, Státnice nanečisto, Kollárův beránek.

Střediska volného času v číslech...

2011-04-29 Zdroj: Národní institut dětí a mládeže MŠMT
Statistický pohled na střediska volného času v ČR od roku 1999 po součastnost. Data jsou zpracována na základě statistik ÚIV.

Život kolem nás

2011-05-23 Zdroj: Národní institut dětí a mládeže MŠMT
Až do 27. září mohou děti a mladí lidé do 18 let zasílat své práce do I. ročníku fotografické soutěže NIDM. Je určena těm, kteří navštěvují ŠD, ŠK, SVČ nebo se zapojují do aktivit NNO.